Tvinges til å selge aksjene i Store Norske

Regjeringa vil at aksjene som eies av private aksjonærer i «Store Norske» skal tvangsinnløses for å gi staten 100 prosent kontroll i selskapet. Det reagerer Anita Johansen på.

Svea Nord-gruva på Svalbard

Gruvedriften på Svalbard ble reddet i april, da regjeringen ga Store Norske friske penger.

Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Anita Johansen

Anita Johansen eier én aksje i Store Norske.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

– Prinsipielt synes jeg det er merkelig at den blå regjeringa vil innløse de private aksjonærene. I andre sammenhenger blir det jo gjort forsøk på å privatisere statlige bedrifter, sier Anita Johansen, som har vært innvalgt i lokalstyret i Longyearbyen for Arbeiderpartiet, og sitter på én aksje i selskapet.

Utgjør bare 0,06 prosent

Det er i forbindelse med redningspakken for Store Norske at regjeringa går inn for innløsning av de private aksjonærene. De utgjør bare 0,06 prosent av aksjene. Resten av aksjene har Næringsdepartementet kontroll over. Regjeringa mener det er hensiktsmessige for staten å innløse de private seinere.

– Dette kan gi staten som eier mer fleksibilitet ved håndtering av den videre utviklingen av konsernet, mener regjeringa.

Veteran

Anita Johansen er en veteran i Store Norske. I 26 år jobbet hun på Svalbard. Hun var en av de første kvinnelige gruvearbeiderne i selskapet. Seinere ble hun tillitsvalgt, og satt i styret for Store Norske.

– Det var som egenskap av styremedlem at jeg fikk en aksje. Jeg var også på generalforsamlinger der alle aksjeeiere kunne møte opp. For meg er det overraskende at regjeringa vil fjerne alle private aksjonærer. Selvsagt forstår jeg ønsket om at staten overtar alt, når de allerede har omtrent full kontroll. Men i politisk forstand er dette merkelig, sier Johansen.

– Nå blir det ingen som kan stille kritiske spørsmål på generalforsamlinga, sier Johansen, som nå har permisjon fra Store Norske, men følger nøye med på utviklinga på Svalbard.

For tidlig å kutte kulldrift i 2016

Til tross for at regjeringen hjelper Store Norske i denne omgangen, er de tydelige på at det kan være slutt på kulldriften allerede i 2016.

– Det er for tidlig. Ressursene har vi, selv om prisene på kull er lave. Vi må nok innse at perioden med kulldrift går mot slutten. Men jeg synes det bør ha vært på plass nye alternative arbeidsplasser før kulldrift i all hovedsak kuttes ut. Det er ikke noe å basere seg på forskning og reiseliv. Dette gir ikke stabile helårlige arbeidsplasser, sier hun.

Hvor mye Anita Johansen og de øvrige private aksjonærene vil få for aksjene, er uvisst. Regjeringa foreslår at Stortinget gir fullmakt til å utløse minoritetsaksjonærene ved å framsette et tilbud om innløsning i tråd med aksjerettslige prinsipper, heter det.

Liten sjanse for utbytte

Svært mange av de private som har aksjer i Store Norske i dag, er tidligere ansatte og personer som har vært medlemmer i styret eller har bodd i Longyearbyen. Men det finnes også dem som i lange tider har hatt aksjer i selskapet.

Og sjansen for utbytte vil være uhyre liten. I fjor gikk Store Norske med over en halv milliard kroner i underskudd. Men i siste tiårsperiode har det vært store overskudd, noe som har bidratt til at private aksjonærer i Store Norske har fått et utbytte. Men det vil være historie.