Forsker: – Den norske befokninga på Svalbard kan bli halvert

– I dag er det 2000 nordmenn i Longyearbyen, om noen år er det kanskje bare 1000. Det sier forsker Willy Østreng.

Longyearbyen

Den norske befolkninga kan bli halvert i løpet av noen år, mener forsker. – Avhenger av omstillingsevne, mener han.

Foto: Bernt Olsen / NRK

Regjeringa sier at den norske kulldrifta på Svalbard kan være slutt allerede i 2016, og Willy Østreng sier at det er omstillingsevnen som vil avgjøre hvor mange nordmenn som kommer til å ha Svalbard som arbeidsplass.

Basert på kull

Næringsminister Monica Mæland ved Lunckefjellgruva

Kulldriften har vært hjørnesteinen i Svalbardsamfunnet. Her får næringsminister Monica Mæland omvisning ved Lunckefjellgruva. Nå går det mot slutten for kullvirksomheten.

Foto: Laila Lanes / NRK

Store Norske er hjørnesteinsbedriften på Svalbard. Konsernet har i dag om lag 270 ansatte. Arbeidsplassene knyttet til kullgruvedriften har i mange år bidratt vesentlig til stabil, helårlig norsk aktivitet og bosetting på Svalbard.

Men nå er selskapet i økonomisk krise. Underskuddet i fjor var på 530 millioner kroner. 100 ansatte er sagt opp det siste halve året. Regjeringa går inn for å tilføre selskapet 500 millioner kroner. Dette legger i første omgang grunnlaget for kullvirksomhet i et begrenset omfang i 2015 og 2016. men med mulighet for drift ut over 2016, heter det i dokumentet regjeringa sendte til Stortinget denne uka.

Men kullprisene er fortsatt svært lave. Store Norske må fortsatt kutte kostnader.

– Dersom markedsforholdene ikke bedrer seg, er det stor risiko for at kullvirksomheten innen utgangen av 2016 må avvikles, slår regjeringa fast. Skjer det vil det bli svært mange oppsigelser i Store Norske.

Framtidsutsiktene for kullvirksomhet på Svalbard er usikre. Regjeringa vil vurdere hvordan staten kan bidra til omstilling for svalbardsamfunnet, og vil komme tilbake til dette bl.a. i en egen stortingsmelding om Svalbard.

Nye muligheter

Willy Østreng

Forsker Willy Østreng mener det kan være grunnlag for 1000 innbyggere på Svalbard selv om det går mot slutten for kulldriften.

Foto: Vilde Mikkelsen / NRK

– Ifølge Svalbardtraktaten har Norge full suverenitet over øygruppa, selv uten norsk befolkning til stede. Det sier forsker og svalbardekspert Willy Østreng. Men Norge ønsker et nærvær på Svalbard.

– Det er en politisk markering av at Norge tar suvereniteten på alvor, sier han.

– Jeg tror det er grunnlag for en norsk befolkning på 1000 mennesker, kanskje mer i framtida, selv uten kull, sier Østreng.

– Vi har etablert et solid universitetsmiljø ved UNIS, vi ser en økende interesse for Svalbard som turistmål, og øygruppa ligger geostrategisk godt til for å betjene den økende skipsfarten vi venter i Arktis. Det er evnen til omstilling som vil avgjøre hvor mange som i framtida kan ha sitt arbeid på Svalbard, sier han.