Tvil om Goliat-feltet utenfor Finnmark

Det er tvil om hvorvidt oljeproduksjonen på Goliat-feltet utenfor Finnmark kommer i gang som planlagt. Operatøren Eni Norge fastholder at det skjer innen fristen som er utgangen av året. På Barentshavkonferansen i Hammerfest i dag var mange tvilende til dette.

Goliat
Foto: Grafikk: News on request

En flytende rigg, den første i sitt slag, skal starte oljeeventyret i Barentshavet. De første dråpene olje er beregnet tatt opp fra Goliat-feltet, fire mil nord for Ingøy i Vest-Finnmark, innen utgangen av året, sier Eni Norge. Om de blir ferdige i tide.

– Vi har ansatt rundt 4000 arbeidere som jobber døgnet rundt hele uka, sier administrerende direktør i Eni Norge, Andrea Forzoni.

Tvil om Goliat-feltet

Skepsis til tidsfrist

Mens det jobbes på spreng ved et verft på andre siden av kloden, har selskapsledelsen i lang tid hevdet at prosjektet kommer i mål innen tidsfristen.

– Det er det vi jobber for, sier regiondirektør i Eni Norge, Svein Fredrik Fredriksen.

Men det er mange som tviler på at det kommer til å skje.

– Jeg håper det. Men hvis jeg skulle gjettet tror jeg kanskje ikke det skjer før neste år, sier forretningsutvikler i Pro Barents, Nina Kivijervi.

– Litt forsinket, ikke før i 2015, forteller salgssjef i Ishavskraft, Robin Strand.

– Om ikke 2014, så i hvert fall 2015. Det er jeg helt sikker på, sier styreleder av Barentshavkonferansen, Gunn E. Paulsen.

– Hvis jeg skal gjette så tror jeg vi ser 2015 før vi er i gang, forteller styreleder i Petro Arctic, Arvid Jensen.

– Et nytt konsept tar tid

Regiondirektøren i Eni Norge sier at det alltid er slik at mange tror.

– Men vi må bygge beslutninger på det vi ser, og det er det vi jobber for, sier Fredriksen.

Riggen er et pionerprosjekt som gir ringvirkninger både lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå. Ledelsen understreker at riggen ikke kommer i drift før man er trygg på at norske sikkerhetsvilkår, de strengeste i klassen, er ivaretatt.

– Vi bygger et helt nytt konsept. Det gjør også at det tar lang tid. I tillegg har det vist seg å være mer krevende på en del områder enn det vi trodde da vi inngikk kontrakten, forteller Fredriksen til NRK.