Hopp til innhold

Her dør flest mennesker i snøskred

Ingen steder i landet dør flere mennesker i snøskred enn i Troms. – Det blir stadig flere folk på tur i fjellet. Det er en utfordring å nå ut med informasjon, sier skredekspert Espen Nordahl.

Bårebil Tamokdalen

Redningsmannskaper og Forsvaret sto æresvakt da de omkomne i skredet i Tamokdalen ble kjørt bort. Skredet 2. januar 2019 krevde fire unge menneskeliv.

Foto: Arild Moe / NRK

To menn i 20-årene fra Tromsø omkom i snøskredet på Sofiatinden i Lyngen i Troms 1. mai. Fjellet beskrives av skredekspert Espen Nordahl som utfordrende.

– Dette fjellet er hva vi kaller klasse tre, kompleks terreng, sier han.

Sofiatinden

Sofiatinden i Lyngen blir beskrevet som et krevende fjell.

Foto: Espen Nordahl

Dette er den øverste av tre terrengklasser. Det betyr at terrenget er uoversiktlig og bratt, typisk alpine topper.

– Sofiatinden er en tur som anbefales på dager med stabile snøforhold. Man ferdes store deler av turen i skredterreng, sier Nordahl.

Snøskred de siste vintrene

Varsom.no's statistikk for skredulykker i Norge de siste årene. Ulykken 1. mai er ikke i grafene. Antall døde og skredtatte i snøskredulykker fordelt på områder hvor folk har omkommet. Områder uten omkomne vises ikke. Tallene baserer seg kun på data fra og med vinteren 2014/15, og skredtatte inkluderer både døde og overlevende.

Grafikk: NVE

Mange og store ulykker

41 mennesker har mistet livet i skred i Norge siden vinteren 2014/2015. Med dagens ulykke har 17 av dem mistet livet i snøskred i Troms siden den vinteren, ifølge Varsom.no.

Espen Nordahl

Espen Nordahl på sitt hjemmekontor i 2017 der han laget og oppdaterte snøskredvarslinga varsom.no.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

De siste 10 årene har noen av Norges verste snøskredulykker skjedd i Troms:

I tillegg skjedde den verste ulykken i Forsvaret i fredstid på grensen mellom Nordland og Troms i 1986. 16 soldater mistet livet da en avdeling fra Ingeniørbataljonen under en NATO-øvelse ble tatt av et voldsomt skred. 15 soldater overlevde.

Vassdalulykken - 1986

16 soldater mistet livet i snøskredulykken i Vassdalen. 16 trekors, et for hver av de avdøde, ble plassert på rasstedet da redningsarbeidet var over.

Foto: Forsvaret / Scanpix

Stor trafikk i fjellet

Hvorfor Troms er Norges desidert mest skredutsatte område er umulig å vite, sier Espen Nordahl.

– Men jeg tror en av hovedgrunnene er at det er så mange som går på tur i fjellet i Troms, rett og slett.

Nordahl har vært knyttet til kompetansesenteret for snøskred i Tromsø, CARE, og snøskredvarslinga Varsom.no. For tiden bor han i Lofoten der han blant annet holder kurs.

Han tror ikke hverken været eller naturen i Troms er mer farlig enn andre områder i landet med mye fjell.

– Det er bratte fjell og mye vær i Troms, men slik er det også andre steder, sier Nordahl.

Snøskred i Lyngen, 1. mai 2020.

Ved åstedet for snøskredet i Lyngen i dag, 1. mai.

Foto: Elvira Kolsing/Nordlys / NTB

Jobber forebyggende

Ved CARE har det vært jobbet mot en nullvisjon i antall døde på grunn av snøskred. Nordahl sier dette er utfordrende ettersom stadig flere bruker fjellet.

– Det er en utfordring å nå ut med informasjon til alle brukerne, og dem blir det stadig flere av, sier Nordahl.

Han viser til at det jobbes med å få ut informasjon ved blant annet foredragsturneer og podkaster. I tillegg til gjennom media.

– Stadig flere typer mennesker søker ut. Skredvarslene er blitt veldig bra, men vi må få det ut slik at folk bruker dem. Fortsatt er det mange som ikke har hørt om Varsom og snøskredvarsling, sier han.

Samtidig opplever Nordahl at det blant mange turfolk er et høyt kunnskapsnivå om farene i fjellet.

– Folk er opptatt av dette og kunnskap er blitt «in». Men vi har en utfordring med å tenke bredt i formidlingen, avslutter Espen Nordahl.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Brannvesen ved Hammerfest lufthavn etter brannalarm.

Hammerfest lufthavn åpen igjen etter brannalarm

Lossing av frossen torsk

Anbefaler dramatisk kutt i torskefisket