Hopp til innhold

Tre ord kan velte historisk avtale

Et flertall i Sametinget kan komme til å si nei til den fremforhandlede fjordfiskeavtalen med regjeringen. Én av årsakene er at tre ord mangler i avtaleteksten.

Lisbeth Berg-Hansen og Egil Olli

Avtalen som ble inngått i begynnelsen av mai kan bli nedstemt av sametinget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Dermed kan i verste fall kampen for fjordfiskerettigheter rykke tilbake til start.

Avtalen ga fjordfiskerne i de samiske områdene lovfestet rett til fiske, en ekstra kvote på 3000 tonn torsk og et vern mot at større fartøy skal fiske i fjordene.

Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen vil i hvert fall ikke gi noen garantier om at innholdet i avtalen vil stå ved lag om Sametinget sier nei.

– Nei, det vil jeg ikke spekulere på i dag. Jeg håper at det blir et flertall for denne avtalen i sametinget, for det er en veldig god avtale som vil sikre aktivitet i de sjøsamiske områdene.

Omstridt avtale

Helga Pedersen møtte i går topper fra Sametinget og fiskeriorganisasjonenene i Varangerbotn for å debattere kystfiskeavtalen som ble inngått tidligere denne måneden.

Avtalen fremforhandla mellom sametingsledelsen og regjeringen har vært omstridt.

Og fordi sametingspresidenten ikke fikk gjennomslag for at kystfiskerne har en historisk rett til fiske i lovteksten, er det ikke usannsynlig at et flertall av sametingspolitikerne vil stemme ned avtalen.

Vil stemme den ned

NSRs Geir Tommy Pedersen var i går klar på at de, det største opposisjonspartiet i Sametinget, kommer til å si nei til avtalen.

– Slik det ligger an nå så vil vi avvise den fremforhandlede avtalen, sier han.

Hvorfor?

– Den sikrer ingen fremtidig rett til fiske, den sikrer ingen kvantum for framtiden og det innebærer også en avvisning av stort sett hele kystfiskeutvalgets forslag, sier Pedersen.

– Uforståelig

Helga Pedersen mener derimot det er underlig at Sametingspolitikerne mener formuleringen "historiske rettigheter" er viktigere enn de konkrete tiltakene som ligger i avtalen.

– Det som er helt uforståelig for meg det er at NSR ønsker å veksle de her ordene inn i konkrete tiltak. De vil heller ha tre ord på et papir enn fiskekvoter til å leve av. Det forstår jeg ikke, sier Pedersen.