Hopp til innhold

Tidligere forsvarssjef: – Helt normalt med besøk av amerikanske atomubåter

At en amerikansk atomdrevet undervannsbåt legger til kai i Norge, er helt normalt. Det sier tidligere forsvarssjef, general Sverre Diesen.

Olavsvern

Amerikanske atomdrevne ubåter var rutinemessig innom Olavsvern, så lenge orlogsstasjonen var operativ. At de nå velger Tromsø havn til ikke-graderte operasjoner, som mannskapsbytte og mindre vedlikehold, er helt naturlig. Det sier tidligere forsvarssjef, general Sverre Diesen.

Foto: Håvard Lior / NRK

Det som nå skal skje i Tromsø, er ikke noe nytt. Slike ubåter har alltid brukt norske havner, sier Diesen til NRK.

Har ikke atomvåpen

Forsvarssjef general Sverre Diesen

General Sverre Diesen var norsk forsvarssjef fra 2005 til 2009.

Foto: NRK

Diesen sier han ikke vet hvilken type ubåt som er ventet til Tromsø, men han tar det for gitt at den ikke har atomvåpen om bord. Det vil man i alle fall kunne slå fast når den dukker opp.

– Amerikanerne har bare en ubåtklasse som kan føre atomraketter. Det er den såkalte Ohio-klassen, svært store skip som inngår i den strategiske ubåtstyrken, sier general Diesen.

Han sier at amerikanerne vet at de ikke kan anløpe norske havner med strategiske ubåter.

Olavsverns rolle

Ifølge den tidligere forsvarssjefen, har amerikanske angrepsubåter vært på hyppige besøk i Tromsøområdet tidligere.

– Slike fartøy var rutinemessig innom Olavsvern den gang marinebasen var i aktiv tjeneste. Siden denne basen nå er avhendet, må amerikanerne finne andre løsninger, derfor Tromsø.

– Dersom de nå skulle seile til en orlogsstasjon, må de helt til Bergen. Dette vil de, av åpenbare grunner, helst slippe. En stor by som Tromsø, med flyplass og andre fasiliteter som de kan nyttiggjøre seg, passer derfor bra, sier Diesen.

Atomkraft er vanlig

At ubåten drives av atomkraft, ser ikke Diesen på som problematisk.

– Nesten alle ubåter i verden drives av atomkraft. Det er nesten bare Norge som har ubåter med dieselmotorer.

– Alle amerikanske ubåter, enten det dreier seg om atomvåpenbærende ubåter eller vanlige angrepsubåter, blir drevet av atomkraft, sier han.

– Å få besøk av et slikt fartøy, er ikke farligere enn å få besøk av en atomdrevet isbryter, noe Tromsø har hatt tidligere. Atomkraftverkene på Kola er farligere.

Nei til atomvåpen

Organisasjonen Nei til atomvåpen er uansett skeptisk til slike flåtebesøk i sivile havner.

– Det er for mye hemmelighold rundt slike besøk, sier daglig leder Frode Ersfjord.

– Tidligere var det slik at norske myndigheter aldri spurte om allierte fartøy som kom til landet, hadde atomvåpen om bord. Jeg tror det fremdeles er slik, sier han.