Mener besøk av amerikanske ubåter er bra for norsk sikkerhet

Regina Alexandrova i Stortingets utenriks- og forsvarskomité er positiv til at USA ønsker å ta atomdrevne ubåter til kai i Tromsø.

Tønsnes havn

Den amerikanske marinen ønsker å legge til kai med sine ubåter på Tønsnes, like utenfor Tromsø.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Regina Nargis Alexandrova

Regina Alexandrova

Foto: Høyre

– Jeg vil si at alliert tilstedeværelse er en sentral dimensjon i norsk sikkerhet og forsvarspolitikk, sier medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Regina Alexandrova.

Amerikanske myndigheter har søkt om tillatelse til å legge til kai i Tromsø med en atomdreven ubåt. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) forteller samtidig at det ligger i planene at amerikanske ubåter jevnlig vil ha havneligge i Tromsø for mannskapsbytte, hvile og proviantering.

Alexandrova sier til NRK at Norge ønsker slik aktivitet.

– Vi øver og trener med allierte, og har ofte besøk av allierte styrker. At de er til stede i Nord-Norge er både legitimt og ønskelig fra vår side.

Forsvaret hevder at det kun er snakk om at atomdrevne ubåter uten atomvåpen om bord skal legge til kai i Tromsø.

– Hva med faren for eventuelle utslipp?

– Det er Statens stråleverns område, og de har godt etablerte prosedyrer rundt det.

Statens strålevern har allerede gjort en kartlegging av strålingen rundt havne på Tønsnes og satt opp målerutstyr som skal brukes ved et eventuelt anløp. Innen 20. mai skal de bestemme om det er forsvarlig å gi amerikanerne tillatelse til å legge til kai i Tromsø. Dersom de ikke vurderer beredskapen som god nok, vil amerikanerne mest sannsynlig ikke få tillatelse til å legge til kai i Tromsø.