Hopp til innhold

Svensk statsborger dømt i kongekrabbe-sak

En 46 år gammel svensk statsborger er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til sju måneders fengsel for grovt heleri av 970 kilo ulovlig fanget kongekrabbe.

Mannen ble også dømt til å tåle inndragning av 235.000 kroner i utbytte fra straffbar handling, skriver Økokrim i en pressemelding.

Dommen inngår i et større sakskompleks, der Økokrim, i samarbeid med Finnmark og flere andre politidistrikter, har avdekket et omfattende nettverk for ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe. Også Mattilsynet, Kystvakten og Fiskeridirektoratet har vært involvert i etterforskningen.

Økokrim har etterforsket rundt 50 personer i denne saken, og flere personer er dømt til fengsel tidligere.

Svensken ble høsten 2019 stoppet av svensk politi med bilen fullastet av frosne kongekrabber. Retten legger til grunn at mannen har kjøpt ulovlig fanget kongekrabbe fire ganger i perioden juli til oktober 2019 av en kvinne bosatt på Østlandet. Kvinnen ble domfelt for grovt heleri av ulovlig fanget kongekrabbe i oktober 2021, sammen med to andre tiltalte.

Denne nyeste dommen er første gang det foreligger en dom på at omsetningen av ulovlig fanget kongekrabbe også gikk ut over Norges grenser. Dommen er ikke rettskraftig.

Økokrim har i trusselvurderingen for 2022 identifisert fiskerikriminalitet som en alvorlig trussel mot viktige samfunnsverdier. Det er også opprettet et tipsmottak for fiskerikriminalitet.

(©NTB)