Hopp til innhold

Strid om «arvesølv» i tvangsekteskapet mellom Troms og Finnmark

Troms fylkeskommune har engasjert advokat for å finne ut om Troms kan beholde utbyttet fra kraftselskapet Troms Kraft etter fylkessammenslåingen. Finnmark sier det ikke lover godt for det fremtidige samarbeidet.

Troms og Finnmark

Troms fylkeskommune eier 60 prosent av Troms Kraft, en aksjepost som er verdt flere milliarder kroner. Tromsø kommune eier 40 prosent.

Om Troms fylkeskommune ikke innen året gjør grep, vil aksjeposten på 60 prosent fra 1. januar 2020 være eid av den nye regionen Troms og Finnmark fylkeskommune.

Verdiene i dette selskapet blir nå viktig diskusjon om sammenslåinga av Troms og Finnmark, sier fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk.

– Det er noen som allerede snakker om en skilsmisse før fylkene er blitt slått sammen. Da er det viktig at vi har holdbare ordninger slik at vi får med oss disse verdiene den dagen «ekteskapet» eventuelt brytes opp.

Verdt flere milliarder

Det produseres store mengder strøm som primært brukes i de 15 kommunene i Troms, der Troms Kraft har konsesjonene. Nå tjener selskapet penger, i tillegg til at de også har begynt å betale tilbake et ansvarlig lån til eierne som ble gitt da selskapet nesten gikk konkurs for noen år siden. Det skjedde på grunn av regnskapsjuks i milliardklassen i et datterselskap i Sverige.

Troms Kraft planlegger å utbetale mange titalls millioner kroner årlig til eierne om et par år. Troms fylkeskommunen får nå advokater til å utrede hva som skjer med verdiene når de to nordligste fylkene slås sammen.

– Verdien av Troms Kraft alene er gigantisk. Det er et stort selskap i nordnorsk målestokk, det er det ikke tvil om, sier Ørnebakk.

– Vil ikke ideen om at utbyttet av Troms Kraft bare skal brukes i Troms-kommuner, bidra til å øke konflikten mellom de to fylkene?

– Det er det som blir avveiningen. Vi må vurdere om det går an å være helt bastant på hvordan vi skal gjøre det, eller om vi skal tenke i et langsiktig perspektiv om at nå skal vi bygge en ny enhet som skal bli den slagkraftige regionen i nord, som skal kunne utvikle denne delen av landet vårt i en fremtid vi ikke vet så mye om enda.

Willy Ørnebakk

– Det er viktig at vi har holdbare ordninger slik at vi får med oss disse verdiene den dagen «ekteskapet» eventuelt brytes opp, sier fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Lover ikke godt for fremtidig samarbeid

Gruppeleder i Finnmark SV, Johnny Ingebrigtsen, sier at dette ikke lover godt for det fremtidige samarbeidet i det nye storfylket.

– Det sier en del om tilstanden og grunnlagsforholdene for at de to fylkene gifter seg. Det lover ikke noe spesielt godt for fremtiden.

Sammenslåingen reiser også spørsmål om hva som skal skje med det offentlige eiendomsselskapet Finnmarkseiendommen (FeFo), som skal balansere rettighetene mellom samer og resten av lokalbefolkningen i Finnmark. FeFo er grunneier av 95 prosent av Finnmark fylke.

– Finnmark sier de skal beholde alt av eventuelt overskudd fra Finnmarkseiendommen er det ikke da rimelig at Troms vil sikre Troms Kraft sitt utbytte?

– Det er sammenlignbart. Her er det flere ting som ikke er avklart, og jeg synes ikke dette høres godt ut for samarbeidet verken fra Troms eller fra Finnmark.

Johnny Ingebrigtsen

– Det lover ikke noe spesielt godt for fremtiden, sier gruppeleder i Finnmark SV, Johnny Ingebrigtsen.

Foto: Erik Lieungh

Også Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen mener halvparten av arvesølvet til Troms, aksjeposten i Troms Kraft, bør deles med Finnmark.

– De 60 prosentene som Troms fylkeskommune eier er kommunene i Troms sitt arvesølv. Når vi nå blir en region så mener jeg at halvparten av fylkeskommunens aksjepost bør bli med inn i ekteskapet, mens den andre halvparten deles ut til kommunene i Troms basert på en fordeling et utvalg kommer fram til, sa Wilhelmsen til nord24 tidligere denne måneden.