Hopp til innhold

Frp og Rødt: – Lar strømkundene ta regningen for å sminke klimaregnskapet

Fremskrittspartiet, Rødt og miljøbevegelsen vil slett ikke være med på kakefesten for nye kraftlinjer til Melkøya. Og næringslivet i Øst-Finnmark fortviler over at de havner bakerst i strømkøen.

Marianne Sivertsen Næss og Terje Wikstrøm på kakefest for elektrifisering av Melkøya

FEST FOR ELEKTRIFISERING: Arbeiderpartiets Marianne Sivertsen Næss, leder i Stortingets energi- og miljøkomité, skjærer av Equinor-kaka med Terje Wikstrøm, ordfører i Hammerfest.

Foto: Allan Klo / NRK

Equinor har som ventet bestemt seg for at de vil drive naturgassfabrikken i Hammerfest med strøm fra nettet. Søknaden ble overlevert regjeringen tirsdag.

Elektrifiseringen er presentert som et stort og gledelig kutt i Norges CO2-utslipp. Men miljøbevegelsen er overhodet ikke imponert.

Kritikken mot tiltaket hagler fra alle kanter:

  • Fremskrittspartiet sier strømkundene og skattebetalerne må ta regningen for at CO2-utslippene bare flyttes til andre land.
  • Naturvernforbundet kaller det grønnvasking.
  • Varanger Kraft sier Melkøya vil ta all strømmen, slik at det stopper andre næringer, særlig i Øst-Finnmark.
  • Rødt krever at Stortinget får avgjøre saken.

Samstemte

Flere politiske motstandere bruker mange av de samme ordene når de går ut mot prosjektet.

– Nå kommer strømregningene til folk flest å øke i fremtiden, og mulighetene for grønn industriutvikling i det som er en region med masse muligheter, vil snevres inn betraktelig, sier Arild Hermstad i MDG.

Terje Halleland er energipolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Han mener planene for Melkøya er umulige i den krisen vi står i.

– Det er historisk høye strømpriser, og anslag som tilsier snarlig kraftunderskudd i Norge. Da vitner søknaden om å elektrifisere dette anlegget om totalt manglende situasjonsforståelse, sier Halleland.

Han mener industrien kan oppfylle plikten til å kutte utslipp gjennom kvotemarkedet.

– Da trenger vi ikke elektrifisering på toppen, som kun vil flytte norske utslipp til andre land for å pynte på vårt eget klimaregnskap.

Geir Jørgensen i Rødt mener også det blir tvilsom sminking av klimaregnskapet.

Geir Jørgensen, stortingsrepresentant for Rødt, Nordland

Geir Jørgensen i Rødt: – Klimagassutslippene må vi løse på en global skala. Alle land må løse sitt. Men dette har veldig liten netto effekt.

Foto: PRIVAT

Strømmen som driver naturgassfabrikken, er i dag produsert på Melkøyas eget gasskraftverk.

– Den gassen man i fremtiden ikke bruker på drift av Melkøya, vil bli solgt til andre land og gi klimautslipp der, sier stortingsrepresentanten.

– Nettoeffekten for klimaet har vi ikke sett tall på i det hele tatt.

Truls Gulowsen i Naturvernforbundet høres ut som et ekko:

Vi kan ikke komme oss ut av klimakrisa ved å grønnvaske norsk olje og gass, som fortsatt vil føre til enorme klimagassutslipp når det forbrennes i utlandet. Om det skal bygges grønn industri i Finnmark, kan ikke all krafta gå til petroleumsproduksjon.

Frykter Melkøya-suget

I Øst-Finnmark må det lokale kraftlaget allerede i dag si nei til industribedrifter som vil etablere seg.

Det er ikke nok ledig kapasitet i nettet til så mye som et middels fiskebruk, sier Terje Skansen, adm.dir. i Varanger Kraft.

Terje Skansen i Varanger Kraft

Terje Skansen i Varanger Kraft frykter fraflytting i Øst-Finnmark hvis industrien må se på at Melkøya stikker av med all strømmen.

Foto: NRK

– Elektrifiseringen er veldig positiv for Hammerfest, men for resten av fylket er det kritisk, sier Skansen til NRK.

Det var en gladnyhet for næringslivet da Statnett for et år siden søkte om å bygge 420 kV kraftlinje tvers gjennom Finnmark – fra Skaidi i vest til Varangerbotn i øst.

Gleden kan stilne nå.

– Vi har fått beskjed fra Statnett om at kapasiteten kommer til å bli brukt opp dersom Melkøya elektrifiseres. Hele den kampen som har foregått i 20 år for å få til mer utvikling gjennom næring og industri, vil jo falle bort.

Skansen vil ikke spå hvor mye strømprisene vil øke, men sier:

– Etterspørsel etter strøm til Melkøya vil være så gigantisk at det vil forrykke hele prisnivået i Nord-Norge, gitt dagens situasjon.

Kan ikke øke nok

Øst-Finnmark har mye og nokså stabil vind, men Skansen sier at det ikke er mulig å basere bærekraftig industri bare på lokal vindkraft.

– Det som produseres av vindkraft i Berlevåg og Båtsfjord, er nærmest for peanøtter til å regne i forhold til det som vil være behovet i fremtiden.

Økt etterspørsel vil gjøre det mer lønnsomt å bygge ut nye kraftanlegg. Men Geir Jørgensen i Rødt ser ikke at det er realistisk å øke kraftproduksjonen i Finnmark så mye og så fort at det kan ta unna for Melkøya-suget.

Planer om mer vindkraft kommer i konflikt med reindrifta på land og med fiskeriene til havs, sier Jørgensen.

Markering mot vindkraft på Rakkocearru

Reindriftsnæringen og miljøbevegelsen har markert sin motstand mot utbygging av mer vindkraft i Finnmark.

Foto: PRIVAT

Fangst og lagring av karbon

Jørgensen etterlyser et alternativ fra Equinors side for å kutte CO₂-utslippene.

– Det skal være mulig med karbonfangst og lagring med den aller nyeste teknologien. Equinor har ikke offentliggjort hva som skulle være alternativet til kraftløsningen som vi nå skal få.

Også Bellona har flere ganger bedt om karbonfangst og lagring (CCS).

Pressetalsmann Gisle Ledel Johannessen i Equinor sier at de har vurdert flere alternativer.

De andre konseptene ble vurdert til å være mer kostbare og mindre samfunnsmessige lønnsomme på grunn av høyere tiltakskost. Ombygging av Melkøya for CCS ville også krevd dobbelt så mye plass. Etter en helhetsvurdering har vi valgt elektrifisering som den beste løsningen.

Geir Jørgensen i Rødt synes olje- og energiministeren så urovekkende glad ut da han fikk overrakt planene fra Equinor tirsdag.

Jørgensen krever at regjeringen lar Stortinget avgjøre saken.

– Den har så store konsekvenser for annen industri i Finnmark, strømkundene, naturen og reindrifta at dette kan ikke regjeringen avgjøre inne på sitt eget bøttekott.

Konserndirektør i Equinor Geir Tungesvik leverer Plan for utvikling og drift til olje- og energiminister Terje Aasland

Konserndirektør i Equinor Geir Tungesvik leverte plan for utvikling og drift av Snøhvit Future til olje- og energiminister Terje Aasland i Hammerfest tirsdag.