Rolig etter raset- lenge til ny vei er på plass

Det vil ennå ta lang tid før det blir bygd ny vei forbi rasstedet i Lyngen.

Video LYNGEN-280910-TR_TR.mp4

Det gjenstår ennå mye undersøkelser og planlegging før arbeidet i rasgropa kan begynne. Noe sikringsarbeid er allerde gjennomført, slik at fagfolkene nå kan komme til på rasstedet.

Huset nærmest raskanten – lennsmannsgården fra 1700-tallet, står nå trygt.

– Det er helt fantastisk. Vi er utrolig takknemlige for alle som har gjort en fantastisk jobb, sier huseier Ingunn Irene Rivertz Vatne.

Store masser

Men hva som ellers skal skje i og med selv rasstedet er mer usikkert.

– Her er det gått ut så mye masse, vi anslår kanskje så mye som 300.000 kubikk, så her vil det ikke være mulig å fylle igjen og gjenopprette landskapet slik det har vært før, sier Knut Aune Hoseth, sjefsingeniør i NVE.

– Men det vil foretas sikring mot de boliger og eiendommer som kan sikres, sier Hoseth.

Ny permanent vei

Det som haster mest nå er å få på plass en ny permanent veiforbindelse til Lyngseide.

– Vi prøver å finne løsninger slik at vi kan legge veien i nærheten av der den gikk tidligere, sier seksjonsleder i Statens Vegvesen Troms, Eirin Anne Blix.

– Hva er tidsperspektivet her?

– Det går fort noen månender før vi kan gå i gang med abeidet, sier Blix.

  • Se flybilder fra raset i Lyngen her.
  • Se NETT-TV: Fikk flytte tilbake til Lyngen:
    Video Fikk flytte tilbake til Lyngen