Statsbudsjettet 2011: Finnmark

Denne artikkelen blir fortløpende oppdatert med stoff om statsbudsjettet 2011 i Finnmark.

Et stort flertall av kommunene i Troms og Finnmark får mindre å rutte med enn landsgjennomsnittet.

En ny fordelingsnøkkel gjør at kommuner med stor fraflytting vil slite mer neste år.

Der kommuner flest får 4 prosent mer penger å rutte med i 2011, er Torsken kommune i Troms den store taperen – med en vekst på bare 0,1 prosent.

I Finnmark går det verst ut over Nesseby, som må nøye seg med 1,4 prosent vekst.

I Troms får 20 av 25 kommuner mindre enn gjennomsnittet. I Finnmark er det 12 av 19 som lider samme skjebne.

Vinnerne er Karasjok med 7,3 prosent økning, Vadsø med 7 prosent og Sørreisa med 6,1 prosent.

Under følger en del av pengene som ifølge statsbudsjettet.no havner i Finnmark:

Kultur

 • 2,5 millioner til Samisk Filmsenter
 • 4,8 millioner til Kvensk institutt
 • 4,8 millioner til Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark
 • 1 million til Tuijan Kaiku
 • 1 million til Svene Finnmark
 • 4,1 millioner til Stellaris DansTeater
 • 7,8 millioner til Varanger museum
 • 3 millioner til Verdensarvsenteret for bergkunst – Alta museum

Samferdsel

 • 100 millioner til E6 Møllnes – kvenvik – Hjemmeluft i Alta kommune
 • 25 millioner til E105 Storskog – Hesseng
 • 98 millioner til E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytningsveier
 • Ukjent beløp til rassikring i Ytre Sortevik i Porsanger
 • 1,4 millioner til Flytebrygge i Rypefjord i Hammerfest
 • 618.000 til flytebrygge/allmenningskai i Tufjord i Måsøy
 • 930.000 til flytebrygge i Båtsfjord
 • 3 millioner til kai i Sjånes og molo i Mehamn i Gamvik kommune
 • 2,2 millioner til molo i Vadsø
 • 6,3 millioner til molo/flytebrygge i Smørfjord i Porsanger

Helse

 • 91 millioner i økt basisbevilgning til Helse Nord. Da er 3 millioner kroner til opptrappingsplan rus med 3 millioner kroner
 • 500.000 til hvert fylkes regionale folkehelsepartnerskap ved fylkeskommunene. Pengene skal kanaliseres til lokale lag og foreninger

Annet

 • 193,1 millioner til Høgskolen i Finnmark
 • 66 millioner til Samisk Høgskole
 • 1,5 millioner til prosjektet «Laks i nordområdene», herunder Tana-vassdraget
 • 14,3 millioner til kartlegging av havbunnens mangfold (MAREANO)
 • 1,5 millioner til kompetanseprogram for maritim virksomhet i arktiske havområder
 • Finnmark blir omfattet av en ordning som skal utjevne nettleie for strøm i 2011. Det blir satt av 60 millioner til formålet på landsbasis. Ordningen skal bidra til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere
 • Porsanger kommune får videreført tilskuddet på 1,5 millioner kroner, som skal bidra til omstillingsprosjekter i kommunen etter at forsvaret trappet ned.
 • 10 millioner til bygging av ny værradar ved Gednje på Varangerhalvøya. Når denne er i drift vil hele kysten av Troms og Finnmark være dekket av værradarnettet
 • Lønnstillegg til førskolelærere i kommuner hvor mer enn 30 prosent av barnehagestillinger som styrer/pedagogiske ledere er besatt av personer uten pedagogiske utdanning