– Veiene våre er budsjettvinnere

Regionvegsjef Torbjørn Naimak er fornøyd med veipengene som kom i forslaget til statsbudsjettet for neste år.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak

Regionvegsjef Torbjørn Naimak mener Nord-Norge har god grunn til å være fornøyd med statsbudsjettet for 2012.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

– For Nord-Norge får vi samlet en økning til riksveginvesteringer på 436 millioner kroner og vi får over 15 prosent av de totale bevilgningene. Det må vi være fornøyde med, sier Naimak til NRK-

Han sier nye E6 vest for Alta, som får 320 millioner kroner, er det største prosjektet.

– Her blir det en anleggsaktivitet opp mot en halv milliard, påpeker han.

Han trekker også frem skredsikringsprosjekter i landsdelen. Samtidig medgir han at Hålogalandsbrua ikke er på budsjettet, men mener det er naturlig siden kvalitetssikringen av prosjektet ennå ikke er blitt forelagt politikerne.

E8 Lavangsdalen, der ulykker har kostet menneskeliv, har også fått penger.

– I sum har vi 55 millioner, så der kjører vi for fullt neste år slik at midtrekkverk skal stå klart året etter.