Hopp til innhold

Statnett vil utsette kraftlinjebygging

Egentlig skulle Statnett søke om konsesjon for linja Skaidi-Varangerbotn til neste år. Nå kan hele prosjektet bli utsatt. Det aksepteres ikke i Øst-Finnmark, og både politikere og næringsliv møter i dag Statnett til krisemøte.

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad er kritisk til at en utbygging av kraftlinja fra Skaidi til Varangerbotn kan bli utsatt.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Dette bekymrer oss, sier fylkesordfører Runar Sjåstad. Han peker på at de ikke er tilfreds verken med kapasitet eller sikkerheten i dagens nett, og at en utbygging er nødvendig.

Kraftlinje-master

En utvida krafttilførsel til Øst-Finnmark kan bli utsatt dersom Statnetts plan om ytterligere utredninger blir gjennomført.

Foto: Håvard Wien / NRK

– Dette har det jo vært full enighet om både blant politiker, i bransjen og hos fylkesmannens beredskapsavdeling, sier Sjåstad.

Vil utrede først

Nå kan utbyggingen bli forsinket med flere år. Statnett skal lage en samlet plan for fremtidig nettutvikling i nord. En såkalt konseptvalgutredning (KVU) skal stå ferdig neste år og vil bli utarbeidet i dialog med aktører i regionen.

– Vi mener begrunnelsen med å gå via KVU er veldig god. Det er rette veien for Finnmark, sier Berit Erdal som er kommunikasjonssjef i Statnett region nord. Hun håper at også aktører i Finnmark vil være enig i dette etter hvert.

Utredningen kommer til å dekke regionens behov både på kort og lang sikt. Deretter kommer en konsesjonssøknad.

Riktig vei å gå

Fra Statnett hevdes det at dette vil være en god og riktig framgangsmåte for denne utbyggina, og de håper både politikere og næringsliv vil ønsker utføre en konseptvalgutredning før de søker om konsesjon til å bygge kraftledningen mellom Skaidi og Varangerbotn i Finnmark.

Men blant næringsliv og politikere i Finnmark blir Statnetts endrede planer. I dag klokka 12.00 holdes et møte i Oslo mellom Statnett, Fylkesmannen i Finnmark og næringsaktører for å forsøke å få fortgang i bygging av ledningsnettet.

Frykter for næringslivet

Fylkesrepresentantene er redd for at mangel på ny kraftledning ikke tiltrekker seg petroleumsnæringen som de håper er på full fart inn i Øst-Finnmark.

Men fra Statnett pekes det på at at de må ha garantier fra næringslivet om at de vil etablere drift i Øst-Finnmark først.

Forskningsleder Gislo Solvoll ved Handelshøyskolen i Bodø mener det er vanskelig å si hva som bør komme først.

– Dette er jo den klassiske debatten om høna og egget, så det kommer jo an på hvem som vil kaste det første kortet, sier han.