Frykter Statnett setter store oljeprosjekter i fare

Statnett har vedtatt å bygge en ny kraftlinje fra Balsfjord til Skaidi, men tidligere planer om en linje helt til Hammerfest er satt på vent.

Arvid Jensen

NHO-styreleder Arvid Jensen mener Statnett ikke gjør klokt i å sette utbyggingen av kraftlinja fra Skaidi til Hammerfest på vent.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

Fredag vedtok styret i Statnett å bygge en ny 420 kilovolts kraftlinje fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Vest-Finnmark. Tidligere planer om å strekke linja helt til Hammerfest er derfor lagt på vent

– Sentralnettet går kun til Skaidi, og så vender det østover. I dag er det ingenting som tilsier at det er nødvendig å bygge for økt forbruk mellom Skaidi og Hammerfest. Flaskehalsen ligger ved Skaidi, så det er viktig både for Hammerfest-samfunnet og Finnmark for øvrig at vi bygger linja til Skaidi, og det gjør vi, sier kommunikasjonssjef Berit Erdal i Statnett.

Linja fra Balsfjord til Skaidi blir på 300 kilometer, og sammen med nye stasjoner i Alta og Skaidi blir investeringen på mellom fire-seks milliarder kroner.

Vedtok bygging av ny 420 kV ledning

Jacob Grønn, delprosjektleder for konsesjon i Balsfjord og Hammerfest, og kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal, var begge fornøyd med styrevedtaket fredag.

Foto: Stian Strøm/NRK

Vil ha Hammerfest-linja nå

Styreleder Arvid Jensen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Finnmark er svært glad for at kraftlinja kommer nordover, men skulle helst sett at det den kom hele veien til Hammerfest allerede nå.

– Vi må ikke komme i en situasjon hvor man må utsette oljeprosjekter fordi man ikke har linjekapasitet fra Skaidi til Hammerfest, sier Jensen.

NHO-styrelederen viser til at Finnmark står foran flere store utbygginger i Barentshavet, blant annet Johan Castberg-feltet, som er planlagt med en oljeterminal utenfor Honningsvåg.

– Derfor har Statnett et stort ansvar med ikke å sette petroleumsindustrien og næringslivet i en situasjon hvor man må utsette store, viktige prosjekter. Det er ekstremt kostbart, sier han.

Frykter tregt tempo

Ifølge Jensen er oljeindustrien helt avhengig av bedre linjekapasitet for å kunne bygge ut i Barentshavet.

– Får man et hurtig vedtak om utbygging i Barentshavet, så vil ikke Statnett i sitt tempo, i forhold til linja Skaidi-Hammerfest, kunne holde tritt med utviklingen, og det er alvorlig, mener Jensen.

Berit Erdal i Statnett viser til at det blir opp til industrien å avklare om det er behov for den nye linja til Hammerfest.

– Det er industrien som vil utløse den industriradialen som går fra Skaidi til Hammerfest, og som vil betale for den. Den skal ikke på tariffen til vanlige forbrukere, sier hun.

Terminal Veidnes

Her på Veidnes utenfor Honningsvåg i Nordkapp kommune planlegges det å føre i land oljen fra Johan Castberg-feltet. Derfor mener NHO-styreleder Arvid Jensen at kraftlinjene må bygges allerede nå for å unngå fremtidige forsinkelser.

Foto: Statoil

Viktig for Finnmark

Den nye kraftlinja er ikke bare viktig for petroleumsindustrien. Den er også viktig for forsyningssikkerheten til Finnmark generelt. Arvid Jensen i NHO trekker også fram annen industriutvikling.

– Vi har et stort potensial i å utnytte mineralressursene i Finnmark, og vi har et stort potensial i vindkraft som skal ut av fylket. Den nye linja er et av de aller viktigste industrivedtakene som er gjort på lenge, mener Jensen.

Statnett har ennå ikke fått konsesjon for den nye linja fra Olje- og energidepartementet, men om den kommer i løpet av første halvår neste år kan Statnett være i gang med byggingen allerede i 2016.

– Vi starter i Balsfjord, bygger til Alta, og så til Skaidi. Begynner vi i 2016 kan vi være der i 2021, sier Erdal.

Linja fra Ofoten til Balsfjord er allerede i gang, og koster mellom 3,2 og 3,7 milliarder kroner.