– Skredet har blitt en farse der alle skylder på hverandre

Staten erkjenner ikke erstatningsansvar for skader og tap familien som mistet sitt barn ble påført, etter skredulykka i Longyearbyen i desember 2015.

Snøskred

Staten erkjenner ikke noe erstatningsansvar for skredet i Longyearbyen der to personer omkom og 11 bolighus ble ødelagt.

Foto: Nils Mehren / NRK

Advokaten til familien, Christian Lundin, mener Sysselmannen har opptrådt grovt uaktsomt ved å unnlate evakuering av beboerne i området skredet traff.

Et stridsspørsmål er hva som skjedde før skredet kom.

Christian Lundin

– En farse, sier familiens advokat Christian Lundin.

Foto: Victoria Wilden / NRK

– De rapporter som forelå forut for skredulykken burde utløst evakuering ved slike værforhold som var meldt for Longyearbyen på det aktuelle tidspunkt, mener advokat Lundin.

Dette er advokat Karl Otto Thorheim hos regjeringsadvokaten helt uenig i.

Tilsa ingen evakuering

– De aktuelle værrapporter fra Meteorologisk institutt i forkant av skredet tilsa ikke en slik evakueringsordre fra Sysselmannen. Det ekstremvarslet man fikk for området hadde fokus på sterkt vind. Snø og snøfokk var ikke en del av ekstremvarslet, men var med på det generelle tekstvarslet for Svalbard og da ikke meldt i form av store mengder, skriver regjeringsadvokaten.

Det heter i brevet at heller ikke den kontakt Sysselmannen hadde med Meteorologisk institutt i forbindelse ekstremværvarslet 17. desember 2015 og tolkning av varslet, tilsa et behov for evakuering knyttet til snøskredfare.

Det innkom ingen lokale henvendelser til vakttelefonen i forkant av raset med noen form for advarsler eller bekymringer. I stabsmøtene ble likevel skred diskutert, men først og fremst risikoen for skred ved ferdsel ute i felt.

Ingen oppfordring om å holde seg innendørs

Sysselmannen bestrider at det er utvist uaktsomhet ved at det ikke ble iverksatt evakuering av beboerne i veg 226–230. Det tilføyes for øvrig at Sysselmannen overfor befolkningen ba «folk ta sine forholdsregler».

– Det var dette som fremgikk av Sysselmannens hjemmesider og ikke en konkret oppfordring om å holde seg innendørs, skriver advokat Karl Otto Thorheim hos regjeringsadvokaten.

Thorheim vil ikke gi noen ytterligere kommentarer til NRK.

– Vil belyse dette nærmere

– Dette har blitt en farse der alle skylder på hverandre, sier advokaten til familien, Christian Lundin til NRK.

Advokat Christian Lundin fastholder at han ikke har fått den informasjon han har bedt om.

Pia Sivertsen og Kim Rune Røkenes

Pia Sivertsen og Kim Rune Røkenes mistet en av sine to døtre i snøskredet som rammet Longyearbyen 19. desember 2015.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Store Norske peker på lokalstyret. Lokalstyret peker på Sysselmannen. «De som faller mellom alle stolene» er familien som mistet sitt toårige barn og selv ble skadet. De har fremmet krav mot flere instanser. Det kan ikke være slik at dem som fikk beskjed om å oppholde seg innendørs i dette ekstremværet, at de skal bære ansvaret for det tapet der er blitt påført, sier Lundin.

– Staten hevder at værrapportene før skredet ikke tilsa noen evakuering. Dette er helt på tvers av opplysninger som har framkommet tidligere. Dette vil vi ha belyst nærmere, sier advokaten.

Skredet i Longyearbyen etterforskes også av Spesialenheten for politisaker.