Stadig mer sosial dumping

Sosial dumping av utenlandske arbeidere sprer seg til nye bransjer – og nye deler av landet.

Bodde ulovlig

– Det komplette kaos! Slik beskrev arbeidstilsynet boforholdene for fem polakker i Tønsberg i 2009.

Foto: Rune Jensen / NRK

Tidligere har sosial dumping vært mest utbredt i bygg- og anleggsbransjen. Nå finner arbeidstilsynet flere og flere tilfeller også innenfor restaurant- og hotell, transport-, fiskeri- og renholdsbransjen.

Fenomenet kjennetegnes av luselønn og uverdige arbeidsforhold. Geir Kvam i transportforbundet får ofte bekymringsmeldinger fra utenlandske transportsjåfører.

– Det er et problem som er stadig økende, og jeg får mange henvendelser direkte fra fortvilte sjåfører. Det er et langt større problem enn jeg tror mange er klar over, sier Kvam.

Tidligere har nrk.no fortalt om Øst-Europeiske sjåfører som kjører 23 timer i døgnet for norske selskaper for en lønn helt ned i åtte kroner timen.

Mangler tariffavtaler

Men det er ikke bare i transportbransjen utenlandsk arbeidskraft har vanskelige kår. Ifølge nasjonal prosjektleder for sosial dumping i arbeidstilsynet, Magne Kristensen, har sosial dumping spredt seg til flere nye bransjer.

– Det har gått fra å gjelde byggfag, verft og landbruk, til også å gjelde hotell- og resturant, reinhold, transport og næringsmiddelindustrien.

Bygg, verft og landsbruk alle har innført såkalte allmenngjorte tariffavtaler, som sikrer alle arbeidere ei minimumslønn, men de nye bransjene innenfor sosial dumping mangler dette vernet.

– De norske virksomhetene vet at de ikke er pålagt å betale tarifflønn, og betaler det som de avtaler med den enkelte arbeidstaker. Og i en del tilfeller er det langt under det som er vanlig i norge, sier Kristensen.

Illustrasjonsfoto

Tidligere har sosial dumping vært mest utbredt i bygg- og anleggsbransjen. Nå sprer problemet seg til nye yrkesområder.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Sprer seg til nye områder

Tidligere har sosial dumping vært mest utbredt i østlandsområdet, men nå sprer det seg til nye deler av landet.

Sosial dumping rammer oftest utenlandske arbeidere, som enten har luselønn eller uverdige arbeidsforhold. Det ble først tatt tak i problemet i Oslo, med det har ført til at nye områder opplever problemer knyttet til dette.

– Det startet for fullt i Oslo for noen år siden. Utenlandske firma som opererer der fjerner seg derfra, og reiser rundt i Norge når de blir oppdaget og kontrollert.

Ønsker å få bukt med problemet

Transportarbeiderforbundet vurderer nå å søke om allmenngjorte tariffavtaler også i deres bransje, men de krever også at myndighetene intensiverer jobben for å få bukt med sosial dumping.

– Jeg mener at myndighetene må se på lovverket om de har verktøyet de trenger. Og så må de intensivere kontrollene, sier Geir Kvam.