Hopp til innhold

Spår gode tider for nordnorsk oljeindustri

Nordnorske leverandører til oljeindustrien vil doble omsetningen innen 2020. I fjor ble det leverte varer og tjenester for 4,7 milliarder kroner til olje- og gassindustrien. Ifølge leverandørnettverket Petro Arctic vil dette innen få år øke til 10 milliarder.

Nedgangstider:

Illustrasjon

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Olje og gass i nord

Direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver.

Foto: Martin Mortensen/NRK

I dag ble fremtidsvisjonen «Petro Forsight 2030» lagt frem på leverandørindustriens nordområdekonferanse. Ifølge den rapporten vil omsetningen øke fra 4,7 milliarder i dag, til 10 milliarder om få år.

– I Petro Forsight 2030, rapporten som vi viser i dag, legger vi til side mange av de mørke skyene og den debatten som nå har pågått om nedgang for olje og gassnæringen i nord. Med økninger både på felt og ringvirkninger ser det meget bra ut, sier direktør i Petro Arctic Kjell Giæver.

Hatt en fordobling

Hos Teknor i Harstad har de spesialisert seg på reparasjon og vedlikehold av elektromotorer til oljeindustrien. Bedriften begynte i det små på 50-tallet og startet leveranser til oljeindustrien i 1984. I dag har de 16 ansatte og har opplevd stor vekst de siste årene sier administrerende direktør Torstein Broderstad.

– Vi har hatt en fordobling de siste tre år. Mye på grunn av olje og gass og oppgang i økonomien i nord, sier Broderstad.

I dag ble rapporten "Petro Forsight 2030" lagt frem på leverandørindustriens nordområdekonferanse.

Bedriften Teknor i Harstad skal fordoble antall ansatte innen 2017.

Merker svingninger i industrien

Til tross for en solid oppgang de siste årene gjør svingninger i oljeindustrien bedriften sårbar.

– Det merker vi ganske umiddelbart med at tilgangen på jobb stopper opp. Vi blir nødt til å ha andre markeder å leve av i tillegg til olje og gass, sier Broderstad.

Likevel har styreleder i Petro, Artic Arvid Jensen, stor tro på at anslagene i rapporten om gode tider for leverandørindustrien stemmer.

– Vi har hatt en voldsom avstandskostnad. Vi har ligget langt vekk fra markedet i Nordsjøen og resten av Europa. Men nå får vi flere utbygginger i Barentshavet og det gjør at vi kommer nærmere og kompetansen bygges opp. Jeg synes faktisk de analysene som er gjennomført er rimelig forsiktige, sier Jensen.

Nyheter fra Troms og Finnmark