Solveig (88) har ventet i fire dager på operasjon etter hoftebrudd

Etter fire dager med smerter ble Solveig onsdag trillet inn på operasjonssalen, for så å bli trillet ut igjen. Kapasiteten ved ett av landets største sykehus er sprengt.

Solveig Andreassen

– Hun kan bare gi uttrykk for at hun har smerter. Hun er preget av dette og er kjempesliten, sier datteren Doris om moren Solveig (88), som ligger på fjerde døgnet med hoftebrudd på UNN.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

– Det kom inn et hastekeisersnitt rett etter at mamma ble trillet inn på operasjonsstua. Dermed måtte hun tilbake på rommet sitt, forteller datteren Doris Andreassen.

Tilbake på rom 852 ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) faller moren Solveig Andreassen inn og ut av søvn etter å ha fått en ny dose smertestillende.

Hun får næring gjennom en ledning som er festet til hånden. Solveig må faste i fall det plutselig blir kapasitet til operasjon, derfor får hun verken spise eller drikke.

Når hun er våken griper hun stadig etter ledningen og forsøker å rive den ut. Da trår Doris og søsteren Irene til.

Solveig er dement og forstår lite av det som foregår rundt henne.

– Hun kan bare gi uttrykk for at hun har smerter. Hun er preget av dette og er kjempesliten. Vi er heldigvis fire søsken som kan hjelpe og forklare henne, men jeg tenker på alle som er dement og som ikke har noen som passer på seg – tenk hvor redd de skal være, sier Doris.

Solveig Andreassen

Doris, Irene og to andre søsken bytter på å passe på moren Solveig gjennom dagen.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

– Frustrert og forbannet

Det er fire dager siden 88-åringen ble kjørt med ambulanse fra sykehjemmet på Kvaløya til UNN med hoftebrudd.

Døtrene forteller at de har fått vite av helsepersonell at det skal gå maks 24 timer fra brudd til operasjon. Nå har det gått over 80 timer.

– Nasjonale retningslinjer er 48 timer, men UNN jobber med utgangspunkt i å få gjennomført operasjon innen 24 timer. Så går dessverre ikke dette alltid på grunn av stor tilstrømming av pasienter, slik det har vært i det siste, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Jørn Resvoll ved UNN.

Doris og Irene er bekymret for hvilke konsekvenser lang ventetid vil få for operasjonen og tiden etterpå.

– Det må jo være dyrt for sykehuset å bruke så mye ressurser på noen som egentlig bare skulle vært operert og sendt tilbake til sykehjemmet etter ett til to døgn. Jeg skjønner ikke prioriteringene her. Vi blir frustrert og forbannet fordi hun blir behandlet på denne måten. Vi skjønner ikke hva systemet legger opp til når de lar pasienter ligge så lenge på oppbevaring på sykehuset, sier Irene.

Solveig Andreassen

UNN har ikke nok kapasitet. Derfor må pasienter som Solveig vente i opptil flere dager før de kan få operasjon.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

Pasienter må vente

Kommunikasjonsavdelinga ved UNN bekrefter overfor NRK at sykehuset har slitt med kapasiteten en tid.

– Det handler først og fremst om mangel på personell til å drive operasjonsstuene, sier Jørn Resvoll i en e-post til NRK.

Resvoll sier det å kommentere Solveigs sak ville krevd fritak fra taushetsplikten, men uttaler på generelt grunnlag at mangelen på operasjonskapasitet for øyeblikkelig hjelp-pasienter dessverre gjør at pasienter av og til må vente.

– Det er nylig besluttet at operasjonskapasiteten ved UNN Tromsø skal økes for å ivareta behovet for øyeblikkelig hjelp-pasienter, noe som også vil gi færre utsettelser av planlagte operasjoner, sier Resvoll.

Flere sykehus sliter

Det er tøffe tider ved landets sykehus. Onsdag fortalte NRK at sykepleierne over hundre ganger varslet om underbemanning, før Daniel Nicolai Guldberg (43) 15. oktober i år ble funnet død alene på et rom på akuttmottaket ved Haukeland universitetssjukehus.

Styret i Helse Bergen vedtok onsdag kritikk mot sykehussjefen etter Daniels dødsfall.

Underbemanning er også et tema ved Sykehuset Innlandet, som får 194 færre årsverk og 75 færre sengeplasser neste år. Fagforeninger og brukerutvalg er bekymret for arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.

I Møre og Romsdal må 200 årsverk vekk etter kriseår.

– Den økonomiske situasjonen er svært alvorlig, sier styreleder Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal.

Nyheter fra Troms og Finnmark