Snart kan du slippe å betale årsavgiften

Skal du komme unna årsavgiften, må du levere bilen din til vraking senest 21. mars. Men i løpet av et par år, kan hele årsavgiften være vraket.

vraking

Magnus Pedersen har jobba i over tjue år på Haldorsen. Han ser at folks forhold til biler har endra seg.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Finansdepartementets forslag om å fjerne årsavgiften har vært ute på høring. I stedet ønsker de en avgift på trafikkforsikringer. Denne avgiften vil belastes bileierne sammen med innkrevingen av forsikringspremien, og dermed slipper bileieren å få en stor faktura en gang i året.

Den nye praksisen forventes å tre i kraft fra 2018, hvis Stortinget gir sin tilslutning i 2017.

vraking

Tone Hausmann er daglig leder på Haldorsen AS i Sørreisa.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Både forsikringsbransjen, og foreninga til biloppsamlerne har stilt seg positive til forslaget. Dette vil løse bransjens utfordringer med opphopning av kjøretøy som følge av de fristene som gjelder i dag, mener dem.

– Rett før fristene går ut, har vi ofte en kø av privatpersoner og forsikringsselskap som skal ha kjøretøy vraket. Med den foreslåtte ordningen blir det en bedre spredning på bilene som kommer inn. For bileierne betyr det også at de ikke betaler mer avgift enn nødvendig. Vraker de bilen i oktober, betaler de avgift til oktober, sier daglig leder Tone Hausmann på bilopphuggeriet Haldorsen AS i Sørreisa.

I 2014 ble det vraket 144.385 personbiler og varebiler i Norge. Gjennomsnittsalderen på bilene som ble hugget opp, var 18,4 år. I Troms beholdt vi bilen et par år til.

vraking

Njål Eriksen jobber med å klargjøre bilene til pressing. Han tapper ut alt av væske fra motoren.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Bruk og kast

Men av og til kommer det inn kjøretøyer som godt kunne ha fått flere år på veiene. Njål Eriksen jobber som miljøklarerer på Haldorsen AS i Sørreisa. Det er hans jobb å ta dekkene av bilene som vrakes, og tømme motorene for væsker.

– Det hender at det kommer inn biler som jeg tenker ikke burde vært vraket. En Volvo 940, for eksempel. Det gjorde vondt å gå løs på den. Jeg har hatt samme bilen sjøl. Det var en bil med sjel, sier han og skjærer en grimase.

Han mener folk ikke bryr seg like mye om bilene sine som tidligere.

– Det er blitt mer «bruk og kast», sier han.

vrak

Det var en gang en bil ...

Tar farvel

Magnus Pedersen har jobba på bilopphuggeriet i drøye tjue år. Han har mange eksempler på hvor vondt det kan være for enkelte å ta farvel med doningen sin. Men de tårevåte avskjedene kommer ikke like ofte lengre.

– En gang var det en som ble værende her i flere timer etter at han hadde vraket bilen. Han måtte bruke tid på å ta farvel. Før i tida hadde man kanskje spart lenge for å få råd til bil. Da tok man godt vare den også, og det ble vemodig å ta farvel.

Bak bygget til Sørreisa-bedriften er kjøretøyene som skal presses stabla oppå hverandre, delvis skjult av snø. Innerst i et hjørne er det en stabel av ferdigpressa biler. De fleste av dem er totalt ugjenkjennelige, men på en bil står det Volvo.

vraking

Den blå bilen ser ut til å være på rømmen fra resten av stabelen med sammenpressede bilvrak. Kanskje den har sjela intakt?

Foto: May-Tove Grytnes