Slik kan du bidra til å holde barnet ditt unna narkotika

Narkotikabruken blant ungdom øker. Her er noen råd til deg som forelder, som kan hjelpe deg med å holde ditt barn unna.

Hasj i en hånd

MEST UTBREDT: Cannabis er det mest vanlige rusmiddelet blant ungdom, bortsett fra alkohol. Men også LSD, MDMA, GHB og amfetamin er i omløp.

Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

– Vi vet at barna våre kommer til å havne i utfordrende situasjoner. Det viktigste du som forelder kan gjøre er å forberede barnet ditt mentalt på disse situasjonene, sier Kenneth Helberg, politioverbetjent i seksjon for etterretning og forebygging i politiet i Tromsø.

Den siste tiden har de, på lik linje med flere andre politidistrikter i Norge opplevd en økning i narkotikabruk blant ungdom.

Ungdomsavsnittet ved Majorstuen politistasjon skrev et innlegg til foreldre den 6. november, der de ber foreldrene om å snakke med sin ungdom om rus. Innlegget er delt over 5 000 ganger:

Men hvordan skal vi snakke med barna våre om dette? Og hva kan vi gjøre for å holde dem unna narkotika? Her er noen gode råd fra flere fagfolk:

1. Gi belønning og ros

Hjernen til ungdommer er ikke ferdig utviklet. Blant annet er det skjevhet i forholdet mellom belønningssenteret av hjernen og den delen av hjernen som står for risikovurdering.

– Ungdomshjernen kan dermed sammenlignes med en bil med godt fungerende gasspedal (belønningssystemet) og dårlige bremser (risikovurdering). Ungdom søker derfor mot opplevelser som oppleves belønnende, som for eksempel rusmiddelbruk. Samtidig er de ikke blitt spesielt gode på å vurdere risikoen de tar ved å velge å ruse seg, sier Marit Øygård Andreassen, enhetsleder for MST i Tromsø og psykolog i spesialisering innen rus- og avhengighetspsykologi.

Ifølge henne blir det dermed vanskelig å nå gjennom til ungdommen ved å kun snakke om konsekvenser.

Psykolog Marit Øygård Andreassen

BELØNNING: Psykolog Marit Øygård Andreassen forteller at det er viktig å belønne barnas gode oppførsel.

Foto: Privat

– Derfor er det viktig at vi prøver å nå inn til ungdommen på flere måter. Vi kan for eksempel jobbe for å få bedre oversikt over hvor og med hvem ungdommen oppholder seg, forsøke å forstå hvorfor de ruser seg, og motivere til rusfrihet ved å rose og belønne den oppførselen vi ønsker, sier hun.

2. Vis varme og kjærlighet

Det er svært viktig at ungdom har et miljø de føler seg trygge i. Et sted de føler det er trygt å snakke om både positive og negative ting.

– Det er viktig at man har varme og gode voksne rundt seg, som alltid er der. Det trenger ikke være mamma eller pappa, men det er som regel dem som står barna nærmest, sier Marit Øygård Andreassen.

Flere eksperter på området har bidratt i en artikkel på nettstedet klikk.no, som ble publisert nylig. Der sier de blant annet at du aldri må slutte å si «godnatt» til barnet ditt.

– Det er viktig å fortelle barnet ditt at du er glad i det. Et annet godt råd er å ikke kjefte hvis de kommer hjem for sent eller er påvirket av rusmidler. Den praten kan man ta dagen etterpå. Det skal alltid være ok å komme hjem, sier Marit Øygård Andreassen.

3. Delta i ungdommens liv

Ifølge artikkelen på nettstedet klikk.no som ble publisert nylig. De sier blant annet at det er svært viktig å delta i ungdommens liv.

Dette kan du gjøre ved å delta i, eller i det minste vise interesse for, fritidaktivitetene til barnet ditt, bli kjent med vennene til barnet ditt og foreldrene deres.

4. Finn på hyggelige ting sammen

Ifølge ekspertenes artikkel på klikk.no viser forskning at foreldres tilstedeværelse demper risiko for at barna gjør noe dumt.

Selv om barna kanskje ikke alltid synes det er like kult å henge sammen med mamma eller pappa, så er det mulig å finne noe alle kan gjøre sammen.

5. Snakk med barnet ditt

Tør å snakke med barnet ditt om narkotika. Flere av dem som jobber tett på ungdom som tester ut narkotika er skremt av ungdommenes holdning.

– De mener det ikke er farlig, forteller Kenneth Helberg i politiet.

Han mener det er viktig å snakke med barna om narkotika, slik at sunne holdninger får tid til å feste seg.

– Det beste er å ta den diskusjonen i fred og ro, før eventuelle utfordringer oppstår. Men det er svært viktig at foreldrene har faktagrunnlaget på plass før de starter den praten, sier Helberg.

– Ungdommen er flinke til å søke på internett. Og søker du etter informasjon om at hasj ikke er farlig, så finner du det. Men det er like enkelt for oss voksne å finne informasjon vi som motargumenter.

6. Snakk med de andre foreldrene

Ifølge Helberg i politiet er det ofte frykten for å stå alene som får ungdom til å teste narkotika første gang.

Derfor mener han det er uhyre viktig å snakke med andre foreldre og skole om temaet også.

– Jo flere som har tatt den praten med barna sine, desto større er sjansen for at barnet ditt ikke står alene om å si nei til narkotika, dersom de får et tilbud, sier han.

7. Ha klare rammer

Bli enige om klare rammer for hvor det er greit å være, hvem det er greit å være sammen med og når barna skal komme hjem. Samarbeid med andre foreldre om dette.