Hopp til innhold

Skilsmissa mellom Troms og Finnmark i gong:– Det er viktig at me ikkje kastar pengar ut av vindauget

Det har vorte eit vanskeleg skilsmisseoppgjer mellom Troms og Finnmark. Politikarane set spørsmålsteikn ved fordelinga av mange millionar kroner i kostnader.

Hans-Jacob Bønå foran fylkeshuset i Vadsø

– Me ønskjer fagskulesamarbeid med Troms og det einaste me har utfordra på er prisen, seier Hans Jacob Bønå, fylkesordførar i Finnmark (H).

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Finnmark fylkesting ser no nøyare gjennom avtalane som er inngått med Troms i forkant av skilsmissa. Der finn dei utgifter som dei ikkje synest er rettferdig fordelt.

Usemja dreier seg om mange millionar kroner. Det har mellom anna ført til at dei to fylka ikkje har ein felles fagskule etter nyttår.

– Til dømes i den avtalen som ligg på elev, læring og mobbeombodet så viser årsrapporten at 90 prosent av sakene ligg i Troms og 10 prosent i Finnmark, seier Hege Christin Bjørkmann, fylkestingspolitikar frå Høgre.

– Då meiner me at når ein legg opp til at kostnadene skal delast femti-femti så vil det vera ei utfordring for Finnmark å betala for det når ein har 10 prosent av saka i Finnmark, seier ho.

Avviser tala

Men tala som Bjørkmann siterer, stemmer ikkje, seier mobbeombodet i Troms og Finnmark, Gøril Figenschou, til NRK.

Elev- og lærlingeombudet har eit mandat som er knytt til Troms. Likevel bruker ho 10 prosent av tida si i Finnmark.

Mobbeombodet i Finnmark har hatt nesten all sin aktivitet i Finnmark, samtidig som også mobbeombodet i Troms har hatt saker her.

Tre medarbeidarar jobbar som eit lag og har hatt 540 oppdrag over heile regionen, seier Figenschou. Ho er skuffa over vedtaket i fylkestinget, og seier det går på tvers av det begge fylkesdirektørane har vore samde om.

Hege Christin Bjørkmann

Hege Christin Bjørkmann, fylkestingspolitikar frå Høgre, meiner det vil bli ei utfordring for Finnmark å betale halve summen når dei berre har 10 prosent av saka i Finnmark.

Foto: Tonje Nilsen / Høyre

For første gong har det nye Finnmark fylkesting laga sitt budsjett. No ser dei nøyare på at avtalane som var inngått med Troms. Der finn dei utgifter som dei ikkje synest er rettferdig fordelte. Bjørkmann seier at det dreier seg om mykje pengar.

– Veldig mykje pengar. Det er heilt korrekt. Det er viktig for oss at dei blir rutta på ein god måte. At me ikkje kastar pengar ut av vindauget når dei kunne vore brukte til dømes på tilbod til barn og unge, seier ho.

Utelukka ei forhandling

Endå vanskelegare er det med fagskulane. I saksframlegget heiter det at utgiftene for Finnmark vil auka med 20 millionar kroner, samanlikna med tida før samanslåinga, utan at det har vorte fleire elevar.

Fylkespolitikarane seier derfor nei til ein avtale dei meiner subsidierer Troms.

– Me ønskjer fagskulesamarbeid med Troms, og det einaste me har utfordra på er prisen. Me har erfart at Troms har behandla same sak, og dei har utelukka ei forhandling, seier fylkesordførar Hans Jacob Bønå (H).

Slik blir det ikkje oppfatta i Troms. Her beklagar dei at Finnmark ikkje ønskte ein avtale.

Benjamin Furuly i Høyre.

Benjamin Furuly, fylkesvaraordførar i Troms, seier dei ønsket å vidareformidla avtalen.

Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

– Me har lagt fram ein samarbeidsavtale som er gjeldande frå 1. januar. Det var heilt nødvendig viss ein skulle føra vidare det samarbeidet. Det har Finnmark takka nei til og det beklagar fylkestinget i Troms. Vi ønsket å vidareformidla den avtalen, men me skjønner at Finnmark ikkje vil det, seier fylkesvaraordførar i Troms, Benjamin Furuly.

Les også Oppløsinga av storfylket sender Finnmark ut i økonomiske vansker

Lilli Onseid er elevrådsleder Vardø videregående skole. Vardø hadde 1897 innbyggere ved siste telling og Onseid frykter for byens fremtid dersom skolen legges ned.

Absurditet

I Finnmark er opposisjonen kritisk til at samarbeidet om fagskulen rauk. Dei meiner utgiftene kunne vore eit forhandlingstema neste runde.

Agnete Masternes Hanssen, fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune

Agnete Masternes Hanssen meiner at fylkesordføraren sjølv må ta ansvar for at ein fekk ein avtale på plass.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Eg meiner jo at fylkesordføraren i denne saka burde teke ansvar for at ein fekk ein avtale på plass og at ein hadde ein avtale klart frå 1. januar 2024. No har fleirtalet sørgt for uvisse i saka og det skaper mykje uro i fagskulen som er veldig beklageleg, seier Agnete Masternes, fylkestingsrepresentant i Finnmark.

– Det synest eg fell på sin eigen absurditet. Masternes sit sjølv i Fylkesrådet, som har delegert heile forhandlingsporteføljen til fylkeskommunen i Troms. Eg er kjend med at det har vore veldig mange kontaktpunkt på grunn av den saka, seier Bønå.

Han garanterer at elevar og tilsette ved fagskulane skal bli teken vare på.

– Eg har trua på dialog, avsluttar han.

Les også Politisk plattform for Troms: Vil beholde alle videregående skoler

Politikk Tromsø

Les også Her tar Hans-Jacob Bønå (H) et historisk håndtrykk med en Ap-politiker

Hans Jacob Bønå