Skeptisk til nye krabberegler

Fiskere frykter å få båten full av usalgbar småkrabbe.

Kongekrabbe

Kongekrabben kan være en plage for fiskerne i Vest-Finnmark.

Foto: Monica Klausene

Det skal bli vanskeligere for fanga kongekrabbe å rømme. I forsøk på å stanse spredninga av krabber, blir det nå forbudt å ha fluktåpninger i teiner i fisket vest for Nordkapp.

Fluktåpningene forhindrer at teinene blir fylt med småkrabber som ikke kan brukes.

Smekkfulle teiner

Krabbefisker Arnfinn Kaaby fra Børselv fortviler over det nye regelverket. Han er redd plagen med småkrabbene blir enda verre.

- Under fisket i fjor hendte det jo at det var millioner av dem. Teinene var smekkfulle. Da står du der som et spørsmålstegn og lurer på hva du skal gjøre, sier Kaaby.

Fra Porsangerfjorden og vest over er det fritt fiske etter kongekrabbe. Dette for å hindre at krabben sprer seg videre. Men hittil har teinene hatt små åpninger som har gjort at de minste krabbene har kunnet krabbe ut, det blir nå forbudt.

Må leve med reglene

I fjor opplevde Krabbefisker Arnfinn Kaaby å få båten full av små krabber. Småkrabbene måtte han enten ta livet av, da det er ulovlig å kaste levende kongekrabber overbord, eller bringe dem tilbake til land uten å få solgt dem.

Dette er bare noe krabbefiskerne må finne seg i, hvis de skal delta i det frie krabbefiske. Det mener avdelingsdirektør for fiskeri- og kystdepartementet, Sverre Johansen.

- Hele hensikten med den frie kongekrabbefangsten er å fangste bestanden så mye ned som mulig i dette området. Det innebærer derfor at også småkrabber må beskattes, sier han.

Lite marked

Det er mottak i Finnmark som tar imot små krabber og selger dem videre til Asia, men marked for små krabber er ennå svært begrenset.

Derfor lønner det seg ikke for fiskerne å ta dem til land. Dette fører til mindre plass til de store krabbene på båten, og mindre penger til fiskerne.

- Det er konsekvensen av å være med på dette fisket, understreker Sverre Johansen.

Nyheter fra Troms og Finnmark