Skeptisk til nordnorsk storfylke

– Alle fylkeskommuner har fått oppfordring om å vurdere sammenslåing med nabofylker, uttalte statssekretær. Det vil i så tilfelle medføre alt for lange distanser innad fylket, mener fylkesordføreren i Finnmark.

Runar Sjåstad

VIL IKKE SLÅ SAMMEN NORDLAND, TROMS OG FINNMARK: Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad (Ap).

Foto: Stian Strøm

– Vi er totalt avhengig av et godt samarbeid. Men en sammenslåing av alle tre fylkene i Nord-Norge til ett fylke, ville ha blitt en helt annen type region.

– Vi ville hatt nesten halvparten av Norges areal, men under halvparten av folketallet som i de andre foreslåtte regionene.

Det sier Finnmarks fylkesordfører, Runar Sjåstad, som mener det er bedre med et forbedret fylkeskommunalt samarbeid mellom Nordland, Troms og Finnmark, fremfor sammenslåing.

Mener sammenslåing vil styrke satsning

Grete Ellingsen

BER OM Å VURDERE ETT FYLKE I NORD: Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Grete Ellingsen fra Høyre. Hun er tidligere ordfører i Sortland i Vesterålen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Nylig oppfordret statssekretær, Grete Ellingsen (H), de tre nordnorske fylkene til å vurdere å slå seg sammen.

Det kom fram under Kirkeneskonferansen, melder High North News (ekstern lenke).

– Alle landets fylkeskommuner har fått oppfordring om å vurdere sammenslåing med nabofylker, sa Ellingsen ifølge nettavisa.

Hun argumenterte også for at en sammenslåing ville styrke nordområdesatsingen.

Porten til Nord-Norge

PORTEN TIL NORD: Dette kan bli den siste fylkesgrensen nord for Trøndelag, dersom Nordland, Troms og Finnmark slås sammen (porten til Nord-Norge på E6 ved Grane).

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Skeptisk til nordnorsk storfylke

Men fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad, er skeptisk.

– Hvordan kan en sammenslåing av Nordland, Troms og Finnmark påvirke samarbeidet da?

– Det regionale nivået ville ha kommet veldig langt unna Finnmark. Vi ser også at Finnmark med sine 76.000 innbyggere i et sånt storfylke med litt over en halv million innbyggere, vil vi få en stor distanse til fylkeskommunen – og de tjenestene det regionale nivået skal gi, sier Sjåstad.

Sjåstad viser til at Finnmark fylkesting uttalte i juni 2015 at man ønsker at Finnmark består som et eget fylke.

Statssekretær Grete Ellingsen var ikveld ikke tilgjengelig for kommentar, ifølge kommunikasjonssjef, Kjersti Bjørgo, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.