Hopp til innhold

Tryggere i Arktis med ny avtale

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) signerte torsdag en avtale som skal gi et tryggere Arktis.

Møte i Arktisk Råd i Nuuk - Støre og Bildt

Jonas Gahr Støre og Carl Bildt på ministermøte i Arktisk Råd.

Foto: Bang, Ulrik / SCANPIX

De åtte arktiske landene skal samarbeide om søk og redning i regionen. Norges rolle er særlig tydelig gjennom beredskapen på Svalbard.

– Det er et mål for Norge å bidra til å videreutvikle solide rettslige strukturer i Arktis innenfor eksisterende folkerettslige rammer, herunder havrettens regler.

– Som kyststat i Arktis og til Polhavet har Norge viktige forpliktelser med hensyn til søk og redning etter havretten. Denne avtalen bidrar til å ivareta dette ansvaret, sier Støre i en pressemelding.

Grønland

Grafikk redningsarbeid Arktis

Slik skal redningsarbeidet deles opp i regioner.

Avtalen ble signert under Arktisk Råds ministermøte i Nuuk på Grønland.

Alle de åtte medlemslandene, Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA, har signert avtalen.

Som følge av økt aktivitet og trafikk i Arktis er det nødvendig at redningssamarbeidet blir styrket gjennom en regional organisering.

Det vil si at Arktis er delt i nye søk- og redningsansvarsregioner, det er etablert nasjonale kontaktpunkt og samarbeidsmekanismer.

Lange avstander

Isdekke

Arktisk råd har signert en avtale som skal gjøre Arktis tryggere.

Foto: JONATHAN HAYWARD / AP

I avtalen ligger det også at informasjon skal deles bedre, og at det skal legges bedre til rette for bistand og assistanse.

Også justisminister Knut Storberget (Ap) er fornøyd med den nye avtalen.

– I et område preget av lange avstander, barskt klima og forholdsvis få redningsressurser, vil et styrket redningssamarbeid være viktig for optimal utnyttelse av ressursene som finnes i regionen for å komme nødstedte til unnsetning så raskt som mulig, sier justisminister Knut Storberget (Ap).