Hopp til innhold

Amerikansk professor mener Norge kan bli stormakt i 2050

UCLA-professoren, Laurence C. Smith, har skrevet bok som handler om hvordan verden vil se ut i 2050. Han spår en lysende framtid for Norge, og en dyster framtid for folk flest i verden.

Verden i 2050

Smith ser for seg Canada som et av de ledende landene.

Foto: Penguin Group

Laurence C. Smith

Dr. Laurence C. Smith.

Foto: Privat

Professor Laurence C. Smith har skrevet boken, «The New North – The world in 2050», som handler om hvordan verden vil se ut i 2050.

Og verden ser ikke akkurat dyster ut for Norge. For i boken så mener professoren at alt ligger til rette for at landene i de arktiske områdene, inkluder Norge, i framtiden vil bli store maktsentra for hele verden.

Smith har brukt 15 måneder i de ulike landene rundt Arktis. Han mener klimaforandringene vil være en av de største årsakene til at den økonomiske maktbalansen kan skifte.

– Land utenfor Norden vil merke klimaforandringene i større grad. Mens det i de arktiske områdene vil bli mindre havis, noe som vil føre til større shipping-muligheter i området. Dette er en av grunnene til den økonomiske veksten vi vil se i disse landene – også i Norge, som ikke i stor grad er påvirket av havisen, men som vil dra fordeler av økt shipping, sier han til NRK.

Smith trekker fram M/S Nordic Barents sin frakt via nordøstpassasjen som eksempel på at dette allerede har begynt å ta form.

Norge blir kraftsentrum

Nordens framtid

Åpningen av nordøstpassasjen vil gi nye shipping-muligheter, som Norge vil dra stor økonomisk nytte av, mener Smith.

Foto: Penguin Group

Ifølge hans prognoser så vil flere av landene også dra nytte av sine kraftressurser i framtiden.

– Andre land vil være helt avhengig av de nordligste landene på grunn av ressursene. Land som Norge vil bli kraft-sentrum i verden, fordi de i større grad vil åpne opp sine olje- og gassressurser, samtidig som andre regioner tapper sine ressurser for kraft. Andre regioner vil være helt avhengig av land som Norge, sier han.

Han mener delelinjeavtalen og at det vil bli større fokus på Barentshavet bekrefter dette.

Norden vil bli en migrasjonsmagnet

Smith mener at i takt med at Nordens posisjon øker, så vil flere rette blikket mot nord – og ønske seg en framtid der.

– Norge holder høy kvalitet i nordområdene i dag. Norge har allerede utviklet god infrastruktur med veier, skoler, universitet. Dette vil gjøre landet mer attraktivt. Og landene i nord vil i framtiden bli mer eller mindre «migrasjons-magneter» for befolkningen ellers i verden, sier han.

Han refererer til FNs befolkningsrapport som viser til at Norge i 2015 kan ha økt sin befolkning til 5,75 millioner. Samtidig vil andelen eldre (over 65) i 2050 ligge på mellom 19,3 og 28,2 prosent.

– Og med en stadig eldre befolkning, så vil behovet for arbeidskraft fra utlandet være tilstede i enda større grad. Og vi ser allerede i dag tegn på at Norge er et attraktivt sted å bosette seg. Men dette er helt avhengig av hvor immigrasjonsvennlig Norge vil bli. Jeg tror Canada vil ha en større fordel her, ettersom de kjører et aggresivt løp mot å skaffe seg utenlandsk arbeidskraft, sier han.

Maktkamp i nord

– Men hvordan vil dette i framtiden utspille seg? Kan det oppstå en maktkamp om ressursene?

– Slik jeg ser det, så vil dette foregå fredelig mellom landene. Men det er mye som kan skje i politikk. Og i den sammenheng så tar jeg for eksempel ikke høyde for lokalpolitikk eller innenrikspolitikk i de ulike landene. Jeg er vitenskapsmann og ser egentlig kun på hvordan verden vil se ut i framtiden basert på dagens utsikter, sier han.

– Men hva synes du selv om dine egne prognoser?

– Det er jo positivt for disse landene. Men jeg anser meg selv som en globalist. Det vil si at jeg ikke synes noe om at en håndfull vil komme positivt ut, mens storparten av jordens befolkning vil bli avhengige av disse landene. I tillegg vil dette gå en god del ut over miljøet på planeten vår, sier professoren.

Nordens framtid 2

Slik mener Smith Nordens trafikkårer vil se ut i 2015.

Foto: Penguin Group