Her er lederlønningene dårligst i landet

Norske lederlønninger varierer stort fra fylke til fylke, viser en fersk undersøkelse gjennomført av organisasjonen Lederne.

Norske kroner.

Snittlønnen til en norsk leder er 502 800 kroner.

Foto: ScanStockPhoto

Og aller minst tjener lederne i Finnmark. Her tjener de i snitt 444 900 kroner i året og ligger med det langt under snittlederlønna i Norge.

Funnene er hentet fra undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2011, som er utført blant 2515 ledere og mellomledere over hele landet.

Oslolederne på topp

Snittlønnen til en norsk leder er ifølge undersøkelsen 502 800 kroner. Og hvis man ser bort i fra lederlønningene i olje- og gassektoren ligger hovedstadens ledere på lønnstoppen.

– Resultatene viser at de mest befolkningsrike fylkene langt på vei også har de best betalte lederne. Snittlønnen til en norsk leder er ifølge undersøkelsen på 502 800 kroner, der oslolederne topper statistikken med en lønn på 579 900 kroner, mens ledere i Finnmark ligger på 444 900 kroner.

Naboene i Troms er heller ikke blant de best betalte, og tjener i gjennomsnitt 473 200 i året.

Best betalt i olje- og gassnæringen

Tar man med oljesektoren i lønnsstatistikken er det lederne i Rogaland som ligger suverent på topp, med 696 000 kroner i året. Det er over 13 prosent mer enn landsgjennomsnittet.

Også Finnmark kommer litt høyre opp på statistikken hvis man tar med lønningene innen oljenæringa. Da havner fylket på en 13. plass blant Norges 19 fylker, mens Nordland og Troms ligger på henholdsvis 16. og 17. plass.


Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein