Sjåfører får hjertet i halsen av å kjøre her – nå sikrer koronapenger veien

Livsviktig veiarbeid kan starte tidligere enn planlagt på grunn av koronapandemien.

Kløfta på E45 i Alta er en fryktet veistrekning - sommer som vinter.

– I verste fall får noen en stein over seg og dør, sier Marius André Kvæl i Visinor.

Firmaet driver med fjellsikring og jobber nå langs den viktigste langtransportruta i Finnmark.

Veien gjennom Kløfta på E45 er smal og svingete. Her er det fare for ras hele året og vogntog står ofte fast på strekningen. Sjåfører sier de derfor kjører med hjertet i halsen.

Det fantes opprinnelig ikke penger til å sikre veien i år, men så kom koronaviruset til Norge. Da delte politikerne ut 600 millioner kroner til veiprosjekt i hele landet.

Kløfta, E45 mellom Alta og Kautokeino

Kløfta er en viktig transportåre i Finnmark. Herfra går det laks og hvitfisk for mange millioner ut til Norge og kontinentet.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Hele landet blir prioritert

Hensikten med millionene er å skape aktivitet i en tøff tid. I tillegg skal de minske etterslepet av vedlikehold langs norske veier.

Det er Statens vegvesen som har fordelt pengene. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) forteller at 100 av millionene går til ekstra asfaltering, mens 500 millioner går til annet vedlikeholdsarbeid.

Øst får 187 millioner, Sør får 78 millioner, Vest får 130 millioner, Midt-Norge får 73 millioner, og Nord-Norge får 132 millioner, sier samferdselsministeren.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide ( KrF).

Selv om enkelte regioner har større etterslep enn andre, får hele landet en bit av kaka. – På grunn av koronasituasjonen er det behov for mer aktivitet i hele landet, og derfor har vi valgt å prioritere hele landet, sier Knut Arild Hareide.

Foto: Tobias P. Simonsen / NRK

Les også: Slik fordeles koronamillionene

Kan redde liv

I Kløfta sprenges nå løse steiner ned fra fjellveggen. Steiner som ellers ville falt ned av seg selv.

– Det er viktig å forhindre nedfall og utglidning av stein i veibanen. At bilistene har det trygt, sier arbeidsleder på stedet Marius André Kvæl i Visinor.

Marius Andre Kvæl

– I verste fall får noen en stein over seg og dør, sier Marius André Kvæl i Visinor, som jobber med å rassikre E45.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Uten de ekstra pengene hadde det livsviktige arbeidet startet tidligst i 2022. Nå kan Kvæl og hans kolleger gjøre veien sikrere allerede denne høsten.

– Det er ikke tvil om at disse koronamillionene gjør riksveinettet vårt tryggere. Her blir det satset på asfaltering, dekkelegging, tunneloppgradering og rehabilitering av veinettet, sier Jenny Følling som er leder i Nasjonal rassikringsgruppe.

Mange trailersjåfører kjører med hjertet i halsen når de kjører opp og ned Kløfta på E45 i Alta

Mange trailersjåfører har hjertet i halsen når de kjører opp og ned Kløfta. Den svingete veien består, men steinmasser i fjellet sprenges nå bort.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Må bruke pengene i år

Finnmark fikk utdelt 30 millioner kroner. Disse skal sørge for fjellsikring, nye rekkverk, støyskjerming, lys i tunneler, drenering og kantklipping. Og prosjektene settes i gang raskt. Pengene må nemlig brukes før året er omme.

Ingunn Foslund, Statens Vegvesen

Ingunn Foslund er seksjonsleder for drift og vedlikehold nord i Statens vegvesen.

Foto: Statens Vegvesen

– Det har gitt mye aktivitet langs veien, og det tror jeg også de veifarende har opplevd, sier Ingunn Foslund i Statens vegvesen.

Foslund forklarer de er avhengig av penger fra politisk hold dersom de skal sette i gang slike store prosjekt.

– Per 2020 lå det ikke inne penger til dette. Det er klart vi ville ha jobbet for å få pengene, men vi ville ikke hatt noen garanti for når de kom. Derfor er det ekstra gledelig at vi fikk.