Sentrum mot periferi

Tana er en av de mest langstrakte kommunene i Finnmark. Dette vil også prege valgkampen i samekommunen.

Sirma, Polmak, Bonakas, Austertana og Vestertana.

Dette er kjente bygder i Tana som også vil ha sin del av kaka. I løpet av de siste årene er det satset mye på kommunesenteret Tana bru.

En del distriktsrepresentanter synes det er viktig med et godt og pent sentrum, men samtidig føler de at bygdene taper på det.

Tana bru størst

Samtidig må samtlige partier og lister ta hensyn til kommunesenteret fordi fleste velgerne nettopp bor der.

Arbeiderpartiet med ordfører Ingrid Smuk Rolstad i spissen, har sammen med SV, Samefolkets parti og Senterpartiet brukt mye penger på å ruste opp Tana bru. En ny sameskole er også bygd der.

Nå ønsker distriktene i kommunen er opprustning.

Scooter og firehjulinger

Bruken av utmarka og ressursene er også en sak som vil prege valgkampen.

Naturvernforbundet og fylkesmannen i Finnmark har vært kritisk til dispensasjonspraksisen i forbindelse med kjøring i utmarka.

I juni offentliggjorde Direktoratet for naturforvaltning forslag til nytt regelverk. Forslaget har gjort en hel del tanaværinger forbannet fordi motorferdselen i utmarka skal begrenses sterkt.

En egen liste - Tana Fellesliste - er opprettet blant annet for å kjempe "kjøretøyfolkets sak".

Veteraner

Ingrid Smuk Rolstad (Ap) går av etter to perioder som ordfører. Varaordfører Frank M. Ingilæ har dermed rykket til topps.

Ingilæ må trolig først og fremst kjempe med Høyres Kåre Breivik, Venstre og uavhengiges Børre Steinar Børresen og Hartvik Hansen fra Tana Fellesliste for å kunne bli ordfører.

De nevnte herrene har vært med i flere perioder.

Bare en kvinne stiller som ordførerkandidat: Frps Rebeke Tapio.

I den siste perioden har både Ap og Samefolkets parti mistet representanter til andre partier og grupper. Dette har skjedd på grunn av intern uenighet. Dette gjør det politiske bildet i kommunen noe uklar, men samtidig spennende.