Hopp til innhold

Selger spektakulære reiselivsopplevelser i Norge – pengene havner i utlandet

Utenlandske operatører seiler til Nord-Norge for å drive hvalsafari i norsk natur. Men i motsetning til norske bedrifter trenger de ikke å skatte til Norge. Frp mener dette skaper urettferdig konkurranse.

Knølhvalfinne på vei ned i dypet

En knølhval er på vei ned i dypet etter sild. Dette er blitt et vanlig syn i Nord-Troms de siste årene.

Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

– Der er den!

Det buldrer i det vannoverflaten brytes. En sort skikkelse på størrelse med en liten båt er oppe for å puste.

I flere år har store mengder sild trukket inn på fjordene ved Skjervøy. Etter den følger hvalene som jakter på et enormt festmåltid.

– Det er mye hval ute. Og en del hvalsafaribåter, sier toktleder Knut Rekdalsbakken i Fiskeridirektoratet.

Det er januar og typisk nordnorsk vinter. Med snødrev, tungsjø og ruskete forhold på sjøen. Likevel er det en tre-fire hvalsafaribåter ute på feltene.

Rekdalsbakken sitter på broa på Fiskeridirektoratets oppsynsbåt «Rind». De følger med på fiskeriene. Og at hvalene ikke blir forstyrret av nærgående turister.

Ved Kvænangen kan inspektørene skimte et karakteristisk ekspedisjonsskip i kikkerten. Rembrandt van Rjin er navnet. Skipet kommer hit hver vinter, og er registrert på Vanuatu i Stillehavet. Landet har et lavt skattenivå, og regnes ifølge Store norske leksikon som et skatteparadis.

Britiske Naturetrek tilbyr spekkhoggersafari i Nord-Norge

Slik markedsføres Nord-Norge hos den britiske turoperatøren Naturetrek.

Foto: Skjermdump / Naturetrek

Om bord på skipet er turister for å se på spekkhogger og knølhval. Og de åpner gjerne pengeboka på vidt gap for et glimt av en hvalfinne.

En sjudagerstur i Troms har en prislapp på 2200 euro, eller 22.000 norske kroner per passasjer. Hos en annen utenlandsk aktør er prisene rundt det dobbelte.

Fra flere reiselivsoperatører i utlandet selges hvalsafari i Nord-Norge.

Gjestene reiser med fly til Tromsø, før de mønstrer på båten i en norsk havn.

Men ekspedisjonsbåtene de utenlandske reiselivsoperatørene bruker er ikke norske.

Det kan gjøre at det er store penger å tjene på hvalsafari i Nord-Norge.

Slipper unna skatt

NRK har spurt Skatteetaten om skatteplikt for utenlandske reiselivsaktører i norsk farvann.

De kan ikke kommentere enkeltsaker, men bekrefter at et utenlandsk selskap og en utenlandskregistrert båt, kan være nok til å slippe unna skatt. Selv om produktet som selges fysisk finner sted i Norge.

– På generelt grunnlag er det slik at en utenlandsk reiselivsaktør som i eksemplet normalt ikke vil være skattepliktig til Norge, sier seniorrådgiver Mads Kvernen Kleppe i Skatteetaten.

En av grunnene er at man ikke har et fast driftssted i Norge. Det betyr at utenlandske reiselivsoperatører ikke trenger å betale 22 prosents selskapsskatt til Norge.

Tidligere norsk skip seiler under fransk flagg

I havna i Tromsø ligger båten «Polarfront» til kai. Dette er et tidligere norsk forskningsskip som nå seiler under fransk flagg.

Eieren heter Latitude Blanche, og holder til i Marseille.

Polarfront.

Polarfront er et tidligere norsk værstasjonsskip, og ble i 2017 solgt til Latitude Blanche i Marseille.

Polarfront har beholdt sitt norske navn, og brukes blant annet av den nederlandske reiselivsoperatøren Waterproof Expeditions.

Nederlandske Waterproof Expeditions tilbyr hvalsafari i Nord-Norge.

Prisen for en seksdagers hvalsafaritur i Nord-Norge.

Foto: Skjermdump / Waterproof Expeditions

Via sin nettside tilbyr de hval- og nordlyssafari i norske fjorder. Prisene er på rundt 40.000 norske kroner per person.

Administrerende direktør Marlynda Elstgeest i Waterproof Expeditions bekrefter til NRK at de ikke betaler skatt til Norge.

Den britiske reiselivsoperatøren Naturetrek er en annen aktør som tilbyr hvalsafari i Nord-Norge. De beskriver forhåndsbestillingene som gode, til tross for koronapandemien.

Rembrandt van Rjin

Ekspedisjonsskipet Rembrandt van Rjin på sjøen utenfor Skjervøy. Den er registrert på skatteparadiset Vanuatu, og tilbringer vintermånedene i Norge fra november til april, ifølge rederiet Oceanwide Expeditions.

Foto: Karl Biehl / NRK

I januar har vi en gruppe på 32 personer som kommer til Norge, sier David Phillips i Naturetrek.

De bruker Rembrandt van Rjin ikke bare til hvalsafari, men også fuglekikking i Varanger og Lofoten. Båten leies fra nederlandske Oceanwide Expeditions.

På spørsmål om selskapet har noen skatteforpliktelser til Norge, svarer Phillips at selskapet som eier båten tar seg av det som har å gjøre med skatt.

– Uheldig

På rådhuset i Skjervøy sitter ordfører Ørjan Albrigtsen. Bakgrunnsbildet på PC-skjermen hans er et blinkskudd av hval som jakter sild.

De siste årene har hvalen skapt stor aktivitet i kommunen i form av nye reiselivsbedrifter.

Ordfører Ørjan Albrigtsen i Skjervøy.

Ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen (KrF) vil aller helst ha lokale aktører og lokale arbeidsplasser.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Han er urolig over at utenlandske aktører ikke legger mer igjen i lokalsamfunnene. Og at de ikke betaler skatt til Norge, på samme måte som norske aktører.

– Det er ikke heldig og ikke noe vi synes er greit. Det kan virke som det er selskap som ønsker å utnytte det store potensialet som er i hvalturisme.

For en ting er sikkert. Hvaleventyret kommer ikke til å vare evig, noe historien har vist.

Når silda trekker andre steder, følger også hvalen etter.

Derfor er det viktig å bygge opp og styrke de lokale aktørene, mener ordføreren.

– Vi ønsker å ha lokale aktører som tenker langsiktig. Og som vil være her etter at hvalen er svømt bort.

– Kan få skatteforpliktelser

Regelverket for skatt er komplisert.

Men under visse forutsetninger kan utenlandske aktører ha skatteplikt i Norge.

– Det er mulig hvis de oppretter et fast kontor i Norge, har faste konstruksjoner på kaia, så kunne det kanskje tenkes.

Det sier professor emeritus i skatterett ved Handelshøyskolen BI, Ole Gjems-Onstad.

Ole Gjems-Onstad

Ole Gjems-Onstad, professor emeritus i skatterett ved Handelshøyskolen BI, sier regelverket for skatt er komplisert.

Om aktørene er i Norge i mer enn seks måneder, og har sin aktivitet i et veldig fast område, kan det få betydning for om man skal betale selskapsskatt.

– For eksempel har man sagt at enkelte utenlandske båter som driver på kanaler i Europa har tilstrekkelig fast driftssted, sier Gjems-Onstad.

– Men i utgangspunktet hvis disse aktørene er bevisste at de vil slippe skatt til Norge, så er nok det fullt mulig slik reglene er.

Det er nemlig aktørene selv som har ansvar for å melde fra til myndighetene om at de driver næring.

– Er det penger å spare på å ikke skatte til Norge?

– Ja det er sikkert masse penger. Det vil i hvert fall være mulig å forsøke å konstruere det slik at du egentlig hører fast til i et annet land, hvor skatten er lav. Det er masse rom for skatteplanlegging. Men det behøver ikke være tilfelle her.

– Betaler avgifter

NRK har tatt kontakt med alle de utenlandske aktørene som er omtalt i denne saken.

På spørsmål om skatt til Norge svarer salgsdirektør i Oceanwide Expeditions, Florian Piper, at de betaler for havneanløp. Aktiviteten deres gjør også at det handles lokale varer og tjenester som båtservice, hotell, taxi og restauranter, ifølge han.

– Ingen av disse tjenestene og produktene er skattefrie, sier Piper.

På spørsmål om hvorfor Rembrandt van Rjin er registrert på skatteparadiset Vanuatu, selv om de som rederi er basert i Nederland, svarer Piper,

– Vårt skip har alltid seilt under flagget til Vanuatu. Det har å gjøre med detaljer på skipet, og forsikringer.

Polarfront

Polarfront til kai i Tromsø i desember 2021.

Foto: NRK

Direktør Marlynda Elstgeest i nederlandske Waterproof Expeditions sier de ikke bruker en utenlandsk registrert båt av skatteårsaker. På spørsmål om hvorfor de ikke betaler skatt til Norge, svarer hun.

– Det bør du spørre din regjering om. Vi betaler skatt i Nederland siden vi er registrert her. Jeg tror dette er vanlig over hele verden, sier Elstgeest.

Også hun forteller at de legger igjen penger i lokalsamfunnene siden de kjøper varer og tjenester.

– Og vi promoterer Norge som turistdestinasjon.

NRK har flere ganger kontaktet det franske rederiet Latitude Blanche, som eier Polarfront. De sier de er svært travle, og har foreløpig ikke svart på spørsmål om de betaler skatt til Norge.

Frp vil se på lovverket

– Situasjonen vi er blitt kjent med nå gjennom NRK, skaper en urettferdig konkurranse mellom utenlandske selskap og norske reiselivsbedrifter. Og sånn kan vi ikke ha det.

Det sier næringspolitisk talsperson for Frp, Sivert Bjørnstad.

– Vi mener at verdiene skal skattes der verdiene skapes. Og det er helt åpenbart at de verdiene her blir skapt i norske fjorder. Og da mener vi også at det skal skattes til Norge.

Sivert Bjørnstad ( FRP)

Næringspolitisk talsperson for Frp, Sivert Bjørnstad.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Han mener saken viser at det er smutthull i loven slik den er i dag.

– Vi vil nå rette en henvendelse til finansminister Vedum og be om Finansdepartementets syn på den her saken. Også får vi sette oss ned å se på om det er grunnlag for å gå videre med å gjøre lovendringer. Sånn at det blir enklere å skattlegge selskaper som opererer i Norge.

– Hva tenker du om at det er skattyter selv som har ansvar for å melde fra om skatteplikt?

– Jeg tenker vel at det kanskje er i overkant naivt. Jeg tror det er grunn for Skatteetaten til å se på om man bør oppdatere lovverket her. Og i alle fall innføre en del tettere kontroller på den her type virksomheter, som helt åpenbart er i en slags gråsone.