Hopp til innhold

Mener nye regler truer reiselivet i nord: – Hele fjorder kan stenges av

Nye regler skal beskytte dyrevelferd og avverge farlige situasjoner mellom hvalsafari og fiskefartøyer. Men NHO mener reglene truer en reiselivsdestinasjon i vekst.

Spekkhogger i Vesterålen

Hvalturister får et blinkskudd av en spekkhogger utenfor Bø i Vesterålen. Nye regler kan gjøre det vanskeligere for hvalturismefartøy å operere på sjøen, mener NHO Reiseliv.

Foto: Harald Larsen

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt nye regler som skal regulere hvalsafari i Norge.

Reglene skal legge opp til bedre dyrevelferd, og bidra til å unngå farlige situasjoner mellom hvalsafari og fiskefartøyer i fiske. De trer i kraft med umiddelbar virkning.

Dermed blir det forbudt for hvalturismefartøy å være nærmere enn 370 meter fra et fartøy i fiske. Mennesker som svømmer, padler eller dykker må være minst 750 meter unna fiskefartøy.

Dette bekymrer næringslivet.

– Forskjell på å barbere seg, og å skjære av haka, sier NHO

Det har tidligere ikke eksistert et slikt norsk regelverk. Men i vår foreslo Fiskeridirektoratet innføring av reguleringer.

Bakgrunnen var flere bekymringsmeldinger, både fra næringa selv, fiskerinæringa, Kystvakten og Sjøtjenesten.

Men fiskeridepartementets vedtak setter kjepper i hjulene for en voksende reiselivsnæring, mener næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal.

– Det har ikke eksistert noen regler på dette fram til nå, så det er kanskje ikke unaturlig at det kommer noen retningslinjer. Men det er forskjell på å barbere seg, og å skjære av seg haka, sier Bjørndal.

Avstandene blir for store

NHO Reiseliv mener det er feil å ha ulike avstandskrav for dykking og mer tradisjonell safari.

– Vi mener at våre medlemmer som driver med hvalsafari vil slite med det nye regelverket, fordi avstandskravene blir til hinder for driften, sier Bjørndal.

ole bjørndal

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal sier at reglene vil gjøre det vanskelig for aktører som driver med hvalsafari

Foto: Per Sollerman/NHO

Ifølge han legges det en dramatisk begrensning på en næring i vekst. En næring som ofte har levebrødet sitt i smale fjorder.

– En fjord er ikke alltid så stor, og da er 750 meter ganske langt. Vi mener derfor at disse nye reglene burde ha vært langt mer moderate, sier Bjørndal.

– Dette vil vanskeliggjøre gjennomføringen av et svært attraktivt og ganske lønnsomt reiselivsprodukt for Norge. Når man setter så strenge regler så frykter vi at man må slutte å tilby dette produktet.

– Det ville ha vært veldig synd for Norge som reiselivsdestinisasjon, avslutter Bjørndal.

Spekkhoggerflokk

En spekkhoggerflokk i norske farvann er en populært blant turister og naturfotografer.

Foto: Espen Bergersen / Bergersen Naturgalleri

– Vi er både overrasket og skuffet

Boreal Yachting driver med hvalsafari i form av fridykking. Styreleder ved bedriften Arne Kvaale mener også at avstandene satt av de nye reglene er for høye.

– Dette betyr i praksis at store deler av fjordene, og i noen tilfeller hele fjorden blir sperret av, sier Kvaale.

På vinteren livnærer bedriften seg av hvalsafarien som blir stadig mer populær.

– Vi har turister som kommer hit fra for eksempel Canada, USA eller Australia. Vi arrangerer to dager trening på land før gjestene får starte dykkinga, forklarer Kvaale.

Boreal Yachting har gitt departementet innspill i forkant av vedtaket, og har gitt tilbud om å dele av kunnskapen, erfaringen og prosedyrene som bedriften jobber ut ifra.

– Vi er overraska og skuffet over at dette ikke er tatt hensyn til i det hele tatt, sier Kvaale, som blant annet har lagt fram forslag til departementet om en sertifiseringsordning for aktører for å bedre kunnskapsnivået og å øke sikkerheten.

Vil ta vare på aktørene

Kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Olav Lekve, sier at reglene kommer i tråd med at hvalsafari har blitt en stadig mer populær aktivitet for turister.

– Vi ser at dette innebærer en del risiko. Ikke bare i henhold til hvalen, men også til fiskeriaktivet og den risiko som folk utsetter seg for ved å komme for nære fiskebåtene, sier Lekve

Han forklarer at regelverket skal virke preventivt, slik at alvorlige ulykker ikke skal skje.

– Vi har ikke opplevd direkte skader, men vi har sett at det har vært like før. Da er det kanskje greit at vi får på plass et regelverk før det skjer en alvorlig ulykke, enn at den alvorlige ulykken gjør at vi får et regelverk på plass.

Seniorrådgiver Olav Lekve

Kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Olav Lekve.

Foto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Direktoratet har sett på hva andre land har gjort og har fått innspill fra Havforskningsinstituttet.

Han sier at de fremdeles ønsker å ta vare på dem som driver på med dette.

– Vi ønsker å ta vare på de seriøse aktørene innen hvalsafari. Disse bedriftene har selv utviklet retningslinjer som sammen med disse reguleringene vil ta vare på dyrevelferd og minke faren for å bli utsatt for ulykker.