Selger Barents Naturgass til utlandet

Prisen skal være i underkant av 200 millioner kroner.

Barents Naturgass

Daglig leder Gudrun Rollefsen (BNG) i midten, da selskapet i sin tid skrev under kontrakt med Statoil.

Foto: ANN-HELEN ZACHARIASSEN

Det er Dagens Næringsliv som melder at Nord-Norges største leverandør av flytende naturgass nå er solgt.

Prisen skal altså være i underkant av 200 millioner kroner, skriver avisa.

Til NRK sier direktør Gudrun Botnen Rollefsen at de ikke kan si så mye om dette foreløpig.

– Vi er i en prosess for å få solgt aksjene. Ingen av detaljene er på plass, men vi håper på en bra løsning, sier hun.

Eierne av selskapet er Hammerfest Energi (34,5 prosent), Hammerfest Næringsinvest (25,5 prosent), Nord i AS (23, 5 prosent), Hålogaland Kraft AS (15,5 prosent og øvriga aksjonærer på ett prosent av eierandelen.

Bak kraftselskapene ligger ti norske kommuner.

– Vi er svært tilfredse med at vi har lykkes med å få til et omforent salg der alle eiere deltar. Vi er fornøyde med pris og betingelser som er oppnådd. For vår del betyr det at verdiene er doblet i forhold til inngangsverdien for tre år siden, sier partner Fredrik Borch i oppkjøpsfondet Nord Kapitalforvaltning til DN.

Kjøperen av selskapet skal være Broadvie Holding.