Hopp til innhold

Se hvem som tjener penger i fjorden din

Her kan du se hvem som har tillatelse til å drive lakseoppdrett i din fjord, regnskapstallene til selskapet og hvem som eier selskapet.

Kartet du nå ser på viser oppdrettstillatelser gitt av Fiskeridirektoratet for oppdrett av laks som matfisk og økologisk matfisk for kommersielt formål.

Databasen er sist oppdatert 28.08.2013 og inneholder 929 tillatelser spredd langs hele kysten.

Ifølge fiskeridirektoratet er det cirka 650 av disse 929 tillatelsene som per dags dato har anlegg på seg hvor det står fisk i merdene.

NRK har koblet samtlige organisasjonsnummer som per dags dato har oppdrettstillatelse på laks, med regnskapstall fra Proff.no.

Dermed skal det være lett å se hvem som eier anlegget som ligger i din fjord og hva de tjente.

Les også: – Det er gullbarrer som svømmer i merdene

Slik bruker du kartet:

  • Oppdrettstillatelser på kart
    Foto: NRK
    Zoom deg inn på en fjord i Norge.
  • Trykk på ønsket tillatelse.
  • I faktaboksen som kommer opp kan du se oversikt over hjemadressen til selskapet, kommunen tillatelsen er lokalisert i, formålet med produksjonen og hva som produseres – NRK har i denne omgangen valgt ut laksetillatelser. Det er også informasjon om hvor stor tillatelsen er i antall tonn fisk.
  • I tillegg kan du klikke deg videre inn på Proff.no sine sider til det aktuelle selskapet som eier tillatelsen. Der kan du blant annet se hvor mye selskapet har tjent, hvem som er største aksjonær i bedriften, og hvem som sitter i styret i selskapet.

Kartet er bygget på databasen over alle laksetillatelser i Norge, og som er offentliggjort av Fiskeridirektoratet.


Les også: Grieg Seafood: – Er for arealavgift for oppdrett