Hopp til innhold

Mener kampen mot vold og overgrep mot barn bør inn i valgkampen

Ada Sofie Austegard savner at politikerne snakker om hva de vil gjøre for å bekjempe vold og overgrep mot barn. – Dette har jeg undret meg over i tjue år, sier lederen i Stine Sofie-stiftelsen.

Ada Sofie Austegard

Ada Sofie Austegard synes det er trist og bekymringsfullt at debatten om bekjempelse av vold og overgrep mot barn er uteblitt.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

– Det viktigste i verden er ikke en lavere pris på barnehageplass. Det viktigste i verden er en trygg og god barndom.

Det sier Ada Sofie Austegard. Stifter og leder av Stine Sofie-stiftelsen som arbeider for å beskytte barn mot vold og overgrep.

Hun har lenge undret seg over at mens bompenger, skatt og eldreomsorg er årvisse valgkampsaker, så har debatten om bekjempelse av vold og overgrep mot barn uteblitt.

– Dette har jeg undret meg over i tjue år. Hvorfor snakker de ikke om det? Det tas ikke opp i de store politiske talene eller når partilederne snakker om hva de skal jobbe med. Vi har hatt appeller foran Stortinget foran forrige valg, der politikerne snakket om viktigheten av det. Men så stopper det der, sier Austegard.

– Det er trist og det er bekymringsfullt, sier hun.

NRK har den siste tiden hatt flere saker som omhandler seksuelle overgrep og krenkelser mot barn.

Retter fingeren mot media

Austegard tror fraværet av debatt handler om at vold og overgrep mot barn er et tema det er vanskelig å ha klare politiske uenigheter om.

– Alle er jo enige om at dette er noe vi må få slutt på og dermed er det kanskje ikke så interessant å lage valgkampsaker på. Men samtidig kan de jo diskutere hva de tenker å gjøre for å bekjempe problemet. Jeg vil gjerne høre hva Høyre vil gjøre, jeg vil gjerne høre hva Arbeiderpartiet mener, sier Austegard.

– Vi trenger den debatten. Vi trenger den politiske krangelen for å oppnå 0-visjonen, om at ingen barn skal oppleve vold og overgrep.

Austegard mener at media har et ansvar.

– Jeg må rette pekefinger mot media og. De har ikke vært nok på. Jeg tror det er politikere der ute som ønsker å snakke om dette, men de når ikke opp. Men jeg vil høre om dette på debatten og på radiodebatter, sier Austegard.

Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre og første nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, sier at politikerne er svært opptatt av å bekjempe overgrep mot barn.

– I Stortinget jobber vi med endring av lover og vedtar tiltak som skal hindre overgrep mot barn. Dette er høyt på vår dagsorden. Men det er vel media som ikke synes det er konfliktfylt nok, for dette er det tverrpolitisk enighet om, sier Gudmundsen.

– Selger dere det inn til media?

– Ja det gjør vi, men da er det ofte slik at når det ikke er konflikt i en sak, så har media en tendens til ikke å ville skrive om det, fordi det blir litt kjedelig.

Kent Gudmundsen

– Dette er høyt på vår dagsorden, sier Kent Gudmundsen (H) om bekjempelsen av vold og overgrep mot barn.

Foto: Elise Holdal / NRK

Får ikke det fokus det fortjener

Solveig Tvedt, redaksjonssjef i NRK Nyheter, mener bestemt at NRK vier plass til debatter om vold og overgrep mot barn.

– Dette er et veldig viktig tema som vi til stadighet forsøker å belyse. Ikke minst det siste året når skoler har vært stengt som følge av pandemien, sier Tvedt.

Hun vedgår likevel temaet kanskje ikke får det fokus det fortjener.

– I utgangspunktet kan man si at temaet aldri kan belyses nok, sett opp mot viktighetsgraden. Men det er ikke slik at vi har berøringsangst for dette temaet. Vi har det stadig oppe i Dagsnytt 18, sier redaksjonssjefen.

Er det slik at dere ønsker debatter der det er mest mulig konflikt?

– Nei. I hovedsak har man med folk som ser litt ulikt på en problemstilling, fordi det blir mer spennende samtaler ut av det. Men det er en god del saker der uenigheten ikke er så stor, men hvor temaet er så viktig at vi må løfte det. I denne saken går kanskje uenigheten mer ut på hvilke tiltak man skal sette inn for å bekjempe problemet, sier Tvedt.

– Det blir ansvarsfraskrivelse å bare skylde på media

Stortingsrepresentant for SV, Freddy André Øvstegård, mener det blir for lettvint å legge skylda på media.

– Det blir ansvarsfraskrivelse å bare skylde på media. Man er nødt å feie for egen dør først og ikke minst sette kampen mot vold på agendaen. Så fra politikkens side må vi løfte dette feltet, da vil også oppmerksomheten komme, mener Øvstegård.

– Hvorfor blir det ikke løftet godt nok frem?

– Jeg frykter at det handler om to ting. Det ene er at det er tabu. At det er vanskelig å snakke om. Også tror jeg det handler om manglende gjenkjennelse. Det gjelder forholdsvis få og dermed engasjerer man seg ikke nok. Men når man først får øynene opp for saker med sårbare barn, så engasjerer det. Så det er et stort potensial her, mener SV-politikeren.

Freddy André Øvstegård

Freddy André Øvstegård (SV) vil at politikerne må i større grad løfte frem saker om bekjempelse av vold og overgrep mot barn.

Foto: SV / Presse

Savner den politiske debatten

Tuva Moflag er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av helse- og omsorgskomiteen. Hun mener saker om vold og overgrep er mer synlig enn det Austegard vil ha det til.

– Jeg opplever at vi i Arbeiderpartiet i alle fall snakker om det, og for egen del fra da jeg var ordfører i Ski kommune så satte vi kampen mot vold og overgrep mot barn helt på topp av den politiske agendaen, sier hun.

Tuva Moflag

– Konsekvensene er store og dette bør nok absolutt høyere opp på den politiske agendaen, sier Tuva Moflag (Ap).

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Samtidig savner hun flere politiske debatter om temaet.

– Det er for dårlig. Vi vet at de som utsettes bærer det med seg hele livet. Det har noe å si for helseutsiktene og om du klarer å stå i jobb. Konsekvensene er store og dette bør nok absolutt høyere opp på den politiske agendaen, sier Moflag.