– Hastverket til ministeren lager konflikter

Forsker Jan Åge Riseth mener landbruksministeren ikke ser konsekvensene av hardkjøret mot reindrifta i Vest-Finnmark.

Forsker Jan Åge Riseth

Jan Åge Riseth arbeidet i Reindriftsadministrasjonen på 1980-tallet. Han har senere forsket på reindrift i flere tiår.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Det skaper ny konflikt internt i næringen, og det skaper konflikt i forhold til myndighetene, sier han til NRK.

Riseth sier de denne saken handler om, er blitt fullstendig fremmedgjorte i prosessen med reintallstilpasningen.

– For travelt

– Landbruksdepartementet har hatt det for travelt. Reindriftsforvaltningen og Reindriftsstyret forsøkte å få til en prosess med reinbeitedistriktene for å få til en dialog, og få det slik til at noen faktisk begynner å redusere. For å få det til må man etablere en dialog og tillit internt, og da må myndighetene støtte opp om det. For meg virker det som man ikke har klart å gjøre, sier Jan Åge Riseth.

NRK har den siste tiden hatt fokus på reintallsreduksjonene i Vest-Finnmark. Virkemidlene landbruksminister Sylvi Listhaug bruker er blant annet trusler om kraftige bøter til reineiere som ikke reduserer til reintallet som er vedtatt.

– For meg er det viktig å si at de som nå ikke følger opp og gjør det som er pålagt, så kommer det til å merkes på lommeboka, sa statsråden til NRK.

Slik reagerer forskeren:

– Jeg tror agendaen til den ene landbruksministeren etter den andre har vært å ha ryggen fri for å unngå kritikk fordi de ikke er handlekraftig. Det man nå har satt i gang er å vise handlekraft, men jeg er stygt redd for at det ikke bidrar til å løse noe problem, sier Riseth til NRK.

Sylvi Listhaug

Landbruksminister Sylvi Listhaug kommer til Karasjok 9. desember.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Han jobber i dag som forsker ved Norut (Northern Research Institute) i Narvik. Riseth har doktorgrad i ressursøkonomi, og har arbeidet ved Reindriftsadministrasjonen i Alta.

– Provokasjon

Jan Åge Riseth kritiserer nå både Stortinget, statsråden og departementet for en ovenfra og ned styring.

– Dette vil mest sannsynlig vanskeliggjøre, og utsette en nødvendig tilpasning av reintallet i Kautokeino og Karasjok, sier han.

– Nå tyder alt på at det er det motsatte som skjer, og jeg tror mange reineiere ser myndighetenes handlinger som en provokasjon. Det vil føre både til økte konflikter mellom myndighetene og næringa og internt i næringa. Kort sagt; myndighetenes styringsiver ødelegger næringas muligheter til selv å kunne bli i stand til å styre utviklinga i bærekraftig retning, sier han til NRK.

Forsker Jan Åge Riseth

– Hastverket til departementet er ikke bra, sier forsker Jan Åge Riseth.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Han viser til at intensjonen i den nye reindriftsloven av 2007 var at det skulle være reineiernes fastsetting av reintallet som skulle ligge til grunn. Denne prosessen gikk da sin gang og Reindriftsstyret behandlet distriktenes tall.

– Men så var Landbruksdepartementet veldig snar med å overprøve Reindriftsstyrets vedtak for sju distrikter. Det kan jo hende at de tallene som ble satt, strengt tatt var for høye ut i fra en biologisk-økologisk betraktning.

– Jeg tror imidlertid at dersom også disse distriktene hadde fått lov til å leve videre med de tallene som var deres egne, så ville man kunne sett at også disse faktisk hadde begynt å redusere frivillig. De store reineiere kunne da sett at dette ikke var farlig, sier Riseth til NRK.

Tidligere leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Nils Henrik Sara frykter prosessen med reintallsreduksjonen kan skape store interne konflikter.

– Jeg har sett bitterhet og hat i øynene til folk, sa Sara til NRK tirsdag .

Enig med reineiere

Berit Marie Eira sitter i Reindriftsstyret, og er reineier fra distrikt 35- Fávrrosorda. Hun har hele tiden stemt i mot måten reintallsreduksjonene skulle gjennomføres på.

– Alle er enige om at det er for mye rein i enkelte områder, men jeg og mange reineiere liker ikke prosessen myndighetene kjører. Vi føler oss rett og slett overkjørt selv om loven sier vi har selvbestemmelse, sa Eira til NRK.

Forsker Jan Åge Riseth sier han forstår denne reaksjonen.

– Jeg forstår det veldig godt, og er enige med dem. Det departementet har gjort strider imot erfaringer med sånne prosesser. Når man setter sanksjoner, så skal man ikke sette sanksjonene for hardt. Man må sette sanksjoner som er til å leve med, og som gjør at det går i riktig retning. Den lærdommen har ikke departementet tatt til seg. Hadde de gjort det, så tror jeg at dette kunne ha gått bra, sier han.

– Overlevelsestrategi

Både myndigheter, politikere og reindriftsnæringen selv har kjent til posisjoneringen som har skjedd den siste fem til sju årsperioden.

– Jeg oppfatter dette som en overlevelsesstrategi. De som er store i utgangspunktet, er de som har mulighet til å vinne det spillet. De store vinner og de små taper, og det er klart at med forholdsmessig reduksjon så vil jo dette fortsette. Når Landbruksdepartementet får sånne tall så kan det hende at en minister fra Fremskrittspartiet er fornøyd med det. Kanskje vil partiet ha færre og større reineiere, sier Jan Åge Riseth.

I neste uke kommer landbruksminister Sylvi Listhaug til Karasjok for å diskutere situasjonen med blant andre sametingspresident Aili Keskitalo.

Ps. Her kan du høre en radioversjon på samisk