NAF: Haster å bygge ut ladenettverket

Salget av nye elbiler fortsetter å øke. For å unngå irritasjon og venting når bilene skal lades opp, ber NAF om fortgang for å få flere hurtigladere.

Det burde vært flere hurtigladere langs veiene. Hvis ikke risikerer vi irritasjon ved ladestasjonene i sommer, mener NAF.

NAF mener det i sommer kan bli kø ved ladestasjonene. Årsaken er at antall elbiler på norske veier fortsetter å øke.

Foto: NAF / NAF

Nå ønsker Norges Automobil-Forbund (NAF) flere hurtigladere langs veiene, ellers vil det bli folksomt og lange køer ved ladestasjonene i sommer.

Dette kan unngås, mener Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver hos NAF.

– Det går jo an å tenke alternativt med tanke på avreisetidspunkt, spesielt langs tett trafikkerte veier, sier Sødal.

Sødal mener det haster å få opp ladenettverket.

– Norge ligger etter. Det burde vært flere hurtigladere langs veiene. Nå må samferdselsminister Knut Arild Hareide og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn få fart på infrastrukturen, sier Nils Sødal.

Et sted det imidlertid ikke kryr av ladestasjoner er i Troms og Finnmark. Her jobbes det med saken. 25 nye hurtigladestasjoner skal være på plass til sommeren.

Totalt langs norske veier er det nå 3.448 hurtigladere, ifølge Norsk elbilforening.

Nils Sødal

Nils Sødal i NAF frykter lange ladekøer i sommer.

Foto: NAF

Kan bli ladekø i sommer

NAF mener staten må gå inn og hjelpe til der hvor det ikke er like økonomisk lønnsomt å bygge hurtigladere.

– Stortinget har gitt regjeringen et oppdrag om at de må løse det med lading, og da må de ansvarlige ministerne ta grep om det og legge en strategi sammen med dem som bygger veier og ladere, sier Sødal.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide kan ikke love en køfri lade-sommer, men påpeker at ladeforholdene blir gradvis bedre rundt omkring i landet. Han mener at å bygge ladestasjoner skal være markedsbasert.

– Det er markedet som vet best hvor mange ladestasjoner det bør være, og hvor de bør bygges. Samtidig bidrar staten gjennom Enova, der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

Hareide mener at det er lagt til rette for ladeinfrastruktur i hele landet.

– Det er også verdt å merke seg at regjeringen vedtok en ny strategi for rasteplasser langs riksvei i desember 2020, der en av forutsetningene er at Nye Veier AS og Statens vegvesen skal legge til rette for etablering av elbillading ved oppgradering eller etablering av rasteplasser langs riksveiene.

Ny nasjonal transportplan

Knut Arild Hareide mener det legges til rette for ladeinfrastruktur i hele landet.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Moddi ut på elbilturné

En som skal stressteste ladesystemet er artisten Pål «Moddi» Knutsen. I mai drar han på elbilturné i Troms og Finnmark med sin elbil «Molte».

Men noen plan for å ikke gå tom for strøm har han ikke.

– Nei, det har jeg ikke. Nå har jeg bare lagt en rute slik jeg vil den skal være, så får vi bare se om det går, sier en Knutsen lattermildt.

Pål "Moddi" Knutsen og elbilen "Molte"

I mai reiser artisten Pål «Moddi» Knutsen på elbilturné i Troms og Finnmark med sin helt nye elbil «Molte» for å stressteste systemet.

Foto: Julian I. Knutsen

Turnéen omfatter Nordreisa, Alta, Kautokeino, Kunes og Havøysund. I Kunes er det ingen hurtigladere, men Moddi fortviler ikke. Da blir det intimkonserter fra taket på bilen.

– Går jeg tom for strøm så blir det gratiskonsert på samtlige i fem mil radius. Jeg skal stå på taket og gaule ut, sier han.

– Vil det funke å kjøre elbil mellom konsertstedene? Hvor mange veg-naboer må han besøke mens elbilen lades opp? Tja, vet ikke, men det kan jo bli en del intimkonserter mens bilen står på lading, sier «Moddi» til NRK.

Mot 100.000 flere elbiler i 2021

Salget av nye biler fortsetter å øke, særlig når det gjelder elbiler.

I Finnmark er salget av nye elbiler tredoblet hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

I 2020 ble det lengst nord solgt 40 elbiler fra 1. januar til 2. mai. I år er det solgt 121 elbiler. Det viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

– I 2021 kan vi få en elektrisk nybilandel på nærmere 65 prosent, om trendene fra tidligere år holder seg, sier Sødal i NAF.

April viste en klar økning i nybilsalget, antall eierskifter øker og bruktimport av biler øker.

Totalt i Norge ble det i april solgt 7229 nye elbiler, som utgjorde 55 prosent av nybilsalget.

– Koronaåret har rammet hardt på mange ulike måter. Nå aner vi en lysning i vår del av verden, og det ser ut til å påvirke folks ønske om å bytte bil, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Ladestasjon, Varangerbotn

NAF etterlyser flere hurtigladere langs norske veier.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK