Hopp til innhold

Putin tvinges til mer samarbeid med Kina om Arktis: – Vil komplisere stormaktsspillet

Økt samarbeid i Arktis mellom Russland og Kina vil komplisere stormaktsspillet i området, mener både dansk og norsk etterretning.

Produksjonsanlegget for LNG-gass på Jamal i det vestlige Sibir.

VESTLIGE SELSKAPER UTE: Det russiske gasskonsernet Novatek samarbeider med kinesiske selskaper om den nye produksjonen av flytende gass på Jamalhalvøya i Vest-Sibir.

Foto: Novatek

Alle store vestlige selskaper er nå ute av Novatek sitt nye gassprosjekt i Nord-Russland på grunn av Ukraina-krigen.

Det gjelder det gigantiske gassanlegget på Jamalhalvøya i Vest-Sibir, og dessuten et nytt anlegg ved Murmansk som lager fabrikker for å produsere gass.

Kinesiske selskaper er imidlertid inne på begge stedene med både kapital og teknologi.

Disse selskapene er også medeiere i de store isbrytende tankskipene som frakter gassen, ifølge Fridtjof Nansens Institutt.

Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Chinese President Xi Jinping in Beijing, China February 4, 2022

Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping samarbeider mer i Arktis.

Foto: SPUTNIK / Reuters

– Mer ustabilt sikkerhetspolitisk klima

At Kina får mer fotfeste i nordområdene er problematisk, mener dansk etterretningstjeneste.

I en ny rapport fra dem heter det: «Et Russland som både økonomisk og militært er isolert fra øvrige arktiske stater, vil bli mer avhengig av Kina, og vil derfor ha vanskeligere med å avvise et økt samarbeid med Kina.»

Videre mener dansk e-tjeneste at dette sannsynligvis vil skape et mer ustabilt sikkerhetspolitisk klima i Arktis. Det vil ytterligere vil stormaktsspillet mellom Russland, Kina og USA i området.

Den norske etterretningstjenesten deler danskenes vurdering.

Kommunikasjonssjef i Etterretningstjenesten Ann-Kristin Bjergene svarer slik i en e-post til NRK:

«I all hovedsak sammenfaller vår vurdering med danskenes slik det framkommer ... Vår vurdering er at å følge utviklingen i Arktis fortsatt vil være av sentral betydning.»

Bygging av produksjonsenheter for den russiske gassindustrien i utkanten av Murmansk.

De siste årene er et helt nytt anlegg for å lage fabrikker for å produsere naturgass bygd ved Murmansk. Fabrikkene skipes ut med båt til Sibir.

Foto: Novatek

– Vært med i planlegging av nye utbygginger

Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt er en av flere forskere som mener at Russland kan bli presset til å inngå enda mere samarbeid med Kina.

– Ja. Kina står sterkere i forhold til Russland. Vi ser at kinesiske selskaper har vært med i planlegging nye utbygginger av naturgass, men i hvilken grad Kina vil presse på i Arktis er vanskelig å si, sier Moe.

I september i fjor oppdaget den amerikanske kystvakta at russisk og kinesisk marine hadde en felles øvelse helt nord i Beringhavet.

Arild Moe, FNI

Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt mener at Russland kan bli presset til å inngå mer samarbeid med Kina.

Foto: Privat

Forsker Andreas Østhagen ved Nord Universitet og Fridtjof Nansens Institutt sier at denne hendelsen er en av flere som har vakt bekymring den siste tiden.

– Det er en økende militær aktivitet i disse nordområdene på andre siden av polpunktet som er knyttet til økt interesse for samarbeid med Russland om militær aktivitet i Arktis.

The Christophe de Margerie, an ice-class tanker fitted out to transport liquefied natural gas, is docked in Arctic port of Sabetta, Yamalo-Nenets district, Russia March 30, 2017.

Et skip ligger til kai ved Novatek sitt anlegg i Sabetta på Jamalhalvøya. Jamal- og Nenetsregionen i det vestlige Sibir produserer 15 prosent av all gass i verden. I området er det fortsatt store gassforekomster som ikke er utnyttet, ifølge Novatek.

Foto: Olesya Astakhova / Reuters

Amerikansk bekymring for Arktis

Seniorforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt mener det er helt klart at USA misliker økt kinesisk nærvær i Arktis.

– På amerikansk side er man bekymret for Kinas framvekst globalt, inkludert i Arktis. På amerikansk side er man bekymret for at Kina på sikt skal bli en egen militær aktør også her. Det er en bekymring for at Arktis skal bli en region for stormaktsrivalisering mellom USA og Kina.

– Hvordan bør vestlige land forholde seg til den litt mer kompliserte sikkerhetspolitiske situasjonen i Arktis?

– Jeg tror at alle de arktiske landene, minus Russland, må ha en dialog om militære og ikke-militære sikkerhetsutfordringer. Samtidig må vi følge nøye med på det Russland gjør, og vi må følge med på Russlands samarbeid med Kina i Arktis.