Hopp til innhold

Russland om Storskog-returene: – En absolutt uakseptabel og provokativ praksis

Den russiske ambassaden i Oslo går hardt ut mot norske myndigheter som i fjor høst ville «teste Russland» ved å sende tilbake asylsøkere uten gyldig visum.

Asylsøkere på Storskog grensestasjon

Politiet kommer med sterk kritikk av egen politietat og regjeringen i en foreløpig rapport rundt asyltilstrømmingen til Storskog i fjor høst.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I en epost skriver pressekontakt Andrej Kulikov ved den russiske ambassaden i Oslo at russiske myndigheter er enig med Politidirektoratet, som i sin foreløpige rapport rundt asyltilstrømmingen til Storskog i fjor høst, gjengitt i Dagbladet Finnmarken mandag, kommer med sterk kritikk av egen politietat og regjeringen.

I rapporten kommer det fram at Justis- og beredskapsdepartementet ba politiet om å sende tilbake asylsøkere som hadde kommet fra Russland på engangsvisum – selv om politiet ikke anbefalte dette.

Flyktninger på Storskog

I løpet av noen hektiske høstmåneder i fjor kom det over 5.000 asylsøkere til Storskog i Finnmark.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Russland reagerer

Praksisen er uakseptabel og provokativ, skriver den russiske ambassaden i en epost til NRK:

– Dette var en absolutt uakseptabel og provoserende praksis som motsier innholdet og ånden i den russisk-norske tilbakeføringsavtalen fra 2007. Det er ikke slik partnere skal behandle hverandre, skriver Kulikov til NRK.

Politi på Storskog

Politiet fikk beskjed om å snu asylsøkere på Storskog, selv om de faglige anbefalingene ikke tilrådde dette.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Den russiske ambassaden ønsker ikke å stille til intervju i saken, men understreker at russiske myndigheter støtter norsk politis kritikk av egne myndigheter.

Ville statuere eksempler

I rapporten heter det at norske myndigheter ville statuere et eksempel ved å snu asylsøkere på grensa – selv om disse ikke hadde gyldig visum til Russland:

  • «Politisk ledelse ønsket at det også ble forsøkt å returnere personer med engangsvisum for å teste russisk side. Dette ble gjennomført med det resultatet at samtlige personer ble sendt tilbake fra russisk grensevakt etter noen minutter. Politiet ba da om å kunne la være ytterligere forsøk på retur av personer i denne gruppen for å unngå økt arbeidspress og irritasjon på russisk side. Tilbakemeldingen fra departementet var imidlertid at det fortsatt skulle sendes ut personer med engangsvisum, på et tidspunkt ble det også ønsket at den samme gruppen skille forsøkes returnert dagen etter.»

Politiet mente returer ikke var hensiktsmessig

I rapporten står det også at politiet tydelig forsøkte å formidle til politisk ledelse at det «fra et faglig ståsted ikke var hensiktsmessig å fortsette disse forsøkene».

Likevel tok det flere dager fra politiet uttrykte denne bekymringen til man fikk aksept om å konsentrere seg om de asylsøkerne det ville være mulig å returnere.

Politiet understreker at det ikke er uvanlig at det er avvikende ønsker mellom politisk ledelse og fagetatene.

«Men i disse tilfellene var gjennomføringen kontraproduktiv, resultatene hadde vært bedre om politiet hadde fått lov å følge de faglige anbefalingene», heter det i rapporten.

Storskog grensekontrollsted

Storskog grensekontrollsted i Finnmark.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Vi har forholdt oss til avtalen

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker ikke å stille til intervju, men skriver følgende i en epost til NRK:

– Norske myndigheter har hele tiden forholdt seg til avtalen med Russland, både når det gjelder anmodninger om hvem som kan returneres i henhold til avtalen og prosedyrer for hvordan returer skal gjennomføres i henhold til avtalen med Russland, skriver statssekretær Marit Berger Røsland (H).