Russiske politikere til Norge for å diskutere utvidelse av visumfri sone

Forholdet mellom Norge og Russland har vært bedre, men vi forsøker å gjøre konkrete ting for å forbedre naboskapet, sier Igor Tsjernisjenko, politiker i det russiske overhuset.

Russiske politikere til Kirkenes

Delegasjonen fra Det russiske føderasjonsrådet la fredag ned krans ved minnesmerket for de falne sovjetiske soldatene som frigjorde Øst-Finnmark fra tysk okkupasjon i 1944. Fra venstre: Aleksander Jermakov, Sergej Sjatunovskij-Buyrno (russisk generalkonsul i Kirkenes), Jevgenij Aleksejev, Nadjezda Dakhova, Igor Tsjernisjenko og Viktor Pavlenko.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Fredag ankom Tsjernisjenko Kirkenes, der han sammen med en håndfull andre folkevalgte fra det russiske overhuset i Moskva la ned krans ved Den sovjetiske soldat – statuen reist til minne om Den røde armés frigjøring av Øst-Finnmark høsten 1944.

Til Vardø for møter

De historiske båndene mellom Nord-Norge og Russland er sterke.

Og Tsjernisjenko og resten av den russiske delegasjonen skal denne helgen til pomorbyen Vardø for politiske møter med norske kolleger fra Stortinget og Sametinget.

Der skal blant annet 72-timers visumfrihet for innbyggere i Finnmark og Murmansk fylker diskuteres – en opptrapping av den allerede innførte grenseboeravtalen fra 2012.

Igor Tsjernisjenko

Igor Tsjernisjenko, politiker i Det russiske føderasjonsrådet i nasjonalforsamlingen.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Tsjernisjenko bekrefter at en slik visumfri sone er interessant fra russisk side, men at dette er spørsmål som ikke kun er et bilateralt norsk-russisk spørsmål – men noe Norge må avklare med sine europeiske partnere i Brussel.

På direkte spørsmål om hvordan han ser på dagens forhold mellom Norge og Russland svarer Tsjernisjenko:

– Forholdet er greit, men det kunne vært mye bedre.

Positive signaler fra Moskva og Oslo

  • Det russiske føderasjonsrådet, eller overhuset i den russiske nasjonalforsamlingen, har et langt samarbeid med det norske Stortinget.
  • Føderasjonsrådet består av to folkevalgte fra hvert av de 83 føderale områdene.
  • Men den tilspissede politiske situasjonen mellom Russland og Europa etter annekteringen av Krim våren 2014 har gjort at de siste to års møter ble satt på vent, opplyser Tsjernisjenko.

At man nå velger å møtes i Øst-Finnmark har sin enkle forklaring.

– Jeg mener at den internasjonale situasjonen som vi har skjer etter påtrykk fra land som er veldig negativt innstilt til Russland. Men vi forsøker å gjøre konkrete ting for å forbedre forholdet mellom landene, og vi ser oss ikke rundt for å se hvordan man gjør ting i andre land. Russland og Norge kan leve med dette gode forholdet – vi har en felles interesser i Arktis, en visumfri sone og felles fiskeriforvaltning, sier Tsjernisjenko.

Han understreker at disse møtene er forankret hos politisk ledelse i begge land.

– Det er et tett samarbeid mellom Murmansk og Finnmark, og både Oslo og Moskva har gitt signaler om at det er viktig og interessant å fortsette samarbeidet, sier Tsjernisjenko.

– Russisk ønske om utvikling

Dette besøket er en ytterligere bekreftelse på at forholdet mellom Norge og Russland er i ferd med å normalisere seg, mener Lars Rowe, Russland-kjenner og forsker ved Fridtjof Nansens institutt.

Lars Rowe

Lars Rowe, forsker ved Fridtjof Nansens institutt.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

– Et slikt møte ville nok vært oppsiktsvekkende for ett år siden, men ikke nå lenger. Dette er et uttrykk for en russisk regional interesse for videreutvikling av Barents-samarbeidet og en russisk vilje av å komme ut av en opplevd politisk isolasjon, sier Rowe.

Både Norge og Russland har sterke interesser av å holde et lavt konfliktnivå i nord, mener Rowe.

– Det er i begge lands interesse å styrke havrettens regulerende funksjon i utviklingen av Arktis. Havretten er her en overbygging av alt som skal skje av utvikling i denne regionen, sier Rowe.

Hilser visumfrihet velkommen

Ønskene om å opprette en 72-timers visumfri sone mellom Finnmark og Murmansk karakteriserer Rowe som «spenstig», men fullt mulig å gjennomføre.

– Vi har allerede en visumfri sone mellom Norge og Russland, og den fungerer. En slik visumfrihet vil føre til en stor økning av mennesker som får økt bevegelsesfrihet, spesielt fra russisk side, sier Rowe, som viser til at det bor drøyt 800.000 mennesker i Murmansk fylke.