Hopp til innhold

Reineier: – Dette vil frarøve oss livsgrunnlaget

Reineiere i Finnmark mener ordføreren i Hammerfests krav om å holde Kvaløya reinfri er brutalt.

Rein og Sara2

Leder for reinbeitedistrikt 20, Aslak Ante Sara, mener at kravet fra Hammerfest-ordføreren vil ta fra dem livsgrunnlaget.

Foto: NRK

– Kravet om at all rein må fjernes fra Kvaløya, er et brutalt krav, sier leder for reinbeitedistrikt 20, Aslak Ante Sara til NRK.

Konflikten mellom Hammerfest kommune og reinbeitedistriktet er blitt svært tilspissa etter at rein har gått ned til sentrum i mange år. Men i dagens utgave av Finnmark Dagblad svarer lederen for reinbeitedistriktet.

Fri for rein

rein utenfor blokk hammerfest 2

Rein utenfor boligblokk i Hammerfest i 2007.

Foto: Piera Balto

Hammerfest-ordfører Alf E Jakobsen har tidligere kommet med kravet om at hele Kvaløya må bli fri for rein.

Bakgrunnen er flere års irritasjon over rein i Hammerfest sentrum og en ny rapport som viser at øya er nedbeitet. Jakobsen forstår at reineierne oppfatter kravet som umulig, men sier at kommunens tålmodighet nå er slutt.

Vil miste livsgrunnlaget

Sara sier at kravet om å fjerne all rein betyr at et helt reinbeitedistrikt vil miste livsgrunnlaget.

– Det er et skremmende utsagn! Det vil bety at han vil frarøve oss muligheten til å drive dyrene og dermed hele livsgrunnlaget, sier leder for reinbeitedistrikt 20, Aslak Ante Sara.

Ordføreren i Hammerfest, har derimot fått nok.

– Det kan nok virke drastisk, men nå har det vært for mange dyr i en årrekke. Vi prøvde først i 2004 med gjerde, men så fikk vi en Norut-rapport i 2007 som viste hvordan øya var i 2006. Da tok vi saken opp igjen. Vi mener det er mellom 2000 og 2500 rein på øya, og distriktsplanen sier at det skal være 1300, sier Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen.

Viktig sommerbeite

Alf E. Jakobsen

Ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen, krever i dagens Finnmark Dagblad at Kvaløya skal bli frin for rein.

Foto: Jon Are Nilsen

Kvaløya er Norges 13 største øy og har lenge vært et viktig sommerbeiteområde for rein. Hammerfest by ligger nordvest på øya og har ofte sommergjester i form av rein i sentrum. I 2004 ble det bygget et reingjerde rundt byen som har hjulpet litt på problemet.

– Før var det rundt 350 rein som absolutt skulle gå i gatene, spise planter og drite ned offentlige lekeplasser og barnehager. Nå er det langt færre, så dersom man hadde organisert vaktordninger i forhold til gjeting så hadde problemet med urbanisert rein vært mindre, sier ordføreren.

Rein går over ferister

Selv om gjerdet har hjulpet på problemet er det tydeligvis ikke nok. Leder for reinbeitedistrikt 20, Aslak Ante Sara skjønner frustrasjonen blant folk i Hammerfest, men sier at det blir for lett å bare skylde på reineierne.

– Det har vist seg utfordrende å drifte gjerdet rundt Hammerfest. Det er vanskelige snøforhold og i det siste har det også vært hærverk på gjerdet. Man har også sett at rein har gått over ferister, så de er nok smartere enn mange har trodd. De forventningene som er skapt om at Hammerfest skal bli en reinfri by er nok for store, sier Sara.

Håper på løsning

Reingjerde rundt Hammerfest

Reingjerdet rundt Hammerfest har ikke fungert, innrømmer leder for reinbeitedistrikt 20, Aslak Ante Sara.

Foto: Piera Balto

I den siste tiden har samarbeidet mellom kommune og reineiere vært svært dårlig. Nå er håpet at man skal kunne finne en god løsning uten å stenge reindrifta ute.

– For å finne en løsning så må vi sette oss rundt bordet og gå gjennom saken. Vi har spilt inn våre forslag og ønsker å gå videre med dem, sier Sara.

– Tror du man kan finne en løsning?

– Det tror jeg vi må kunne klare å få til. Ingen er tjent med å leve i en konflikt, vi skal kunne leve som et samfunn på Kvaløya med løsninger som er levelig for alle, svarer Sara.