Hopp til innhold

Regjeringen vil fjerne søring-karantene, men kommuner nordpå nekter

Justisminister Monica Mæland ber kommunene om å droppe stengte veier og karantene av folk som har vært sørpå. Men nordnorske kommuner trosser regjeringen.

Alta lufthavn, koronateam

Ved flyplassen i Alta blir reisende mottatt av kommunens koronateam.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

En rekke kommuner nordpå har opprettet vakthold på kommunegrensen og iverksatt automatisk karantene for alle som har reist sør for Dovre.

Fredag ettermiddag slo justisministeren fast at disse tiltakene lager for mange problemer for viktig transport av varer og medisiner.

Monica Mæland og Jan Tore Sanner

På pressekonferanse sammen med finansminister Jan Tore Sanner ba justisminister Monica Mæland om at de kommunale smitteverntiltakene må lempes på.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB s

– Dette får negative ringvirkninger. Folkehelseinstituttet er tydelig på at de lokale tiltakene nå har liten effekt på smittespredning siden vi har fått på plass veldig inngripende nasjonale tiltak for hele befolkningen, sier Mæland.

Nekter å endre

Gunnar Wilhelmsen

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, sier han ikke forholde seg til de nasjonale retningslinjene.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

Tromsø kommune var blant de første som innførte egne karanteneregler. Bare personer med samfunnskritiske funksjoner har sluppet unna. Men Tromsø vil ikke høre på regjeringen.

– Kommunen kommer ikke til å følge oppfordringen fra justisministeren om å forholde seg til de nasjonale retningslinjene, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Han begrunner de strenge reglene med at man nå har liten spredning av koronaviruset i nord. I tillegg sier han at kommunen har et spesielt ansvar for å beskytte Universitetssykehuset Nord-Norge mot smitte som kan utfordre kapasiteten.

Folkehelseinstituttet har også tidligere stilt seg tvilende til effekten av å pålegge folk som har reist fra sør til nord i Norge to ukers husarrest, men heller ikke kommuneoverlegen i Alta har planer om å endre praksis.

Frode Øvrejord

Frode Øvrejord mener smitteverntiltakene har sørget for lav smitte i Alta, og ser ingen grunn til å fjerne søringkarantenen.

Foto: KRISTINA KALININA / NRK

– Nei, vi ser ingen grunn til å endre på det vedtaket vi har gjort, sier Frode Øvrejord.

- Min jobb er i første omgang å begrense smitten. Smittesituasjonen hos oss er under kontroll, og noe av grunnen til det er det vedtaket vi har gjort.

– Men Folkehelseinstituttet sier jo at de lokale smitteverntiltakene har liten effekt nå?

– Det mener de, vi mener noe annet. Vi opprettholder vedtaket frem til vi får påbud om noe annet fra høyere hold.

– Hvilket påbud måtte det i tilfelle være, og fra hvem?

– Det må jo komme fra regjeringshold om at vi skal oppheve vedtaket vi har gjort.

Kontroll av pasienter på Alta lufthavn i Finnmark

Flypassasjerer blir møtt med beskjed om at de er satt i karantene på Alta lufthavn.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Andre problemstillinger i nord

Vardø er trolig den kommunen som har satt i verk de strengeste lokale smitteverntiltakene. Reisende som kommer inn til småbyen, selv om det er nabokommunen, må rett i fjorten dagers karantene.

Ordføreren mener det er gode grunner til å være spesielt strenge i nord.

– Vi bor ikke fem minutter unna sykehuset som i Oslo, så derfor må vi ha strengere tiltak her nord. Vi har fortsatt full vinter, og vet ikke engang om vi kommer oss til sykehuset hvis veiene er stengt. Men denne beskjeden fra justisministeren må vi behandle i løpet av helga, sier ordfører i Vardø, Ørjan Jensen.

Frode Forland

Fagdirektør for smittevern, Frode Forland, betviler effekten av de strenge tiltakene mange norske kommuner har iverksatt.

Foto: Helsedirektoratet

Faglig kollisjonskurs

Men de voldsomme tiltakene kommuner i nord har iverksatt, møter begrenset forståelse hos ekspertisen.

– Ut fra en smittevernlogikk kan slike tiltak forstås. De vil kunne ha samme effekt på et lokalsamfunn som det å stenge grensen til Norge har for landet. Dette vil kunne utsette introduksjonen av smitte til et visst område, sier fagdirektør for smittevern Frode Forland ved Folkehelseinstituttet.

Men selv om man kan få utsatt noe av smitten til enkeltkommuner, mener Forland at de skaper altfor mange problemer.

– Slike tiltak kan neppe opprettholdes over lang tid, og det skaper allerede store problemer for forsyning, arbeidsliv og funksjon i mange kommuner og omliggende områder. Vi lever i et land og i en verden. Bakterier og virus kjenner ingen grenser. Det er ikke bare en trussel, det er også vårt håp. Vi må stå sammen for å bekjempe dette utbruddet, sier Forland.

Elisabeth Vik Aspaker

Fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, prøver nå å samordne de kommunale smitteverntiltakene, for de skaper mange problemer.

Foto: Tonje Hareland / NRK

Krøll for nøkkelpersonell

Fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, bekrefter justisministerens påstand om at kommunenes smitteverntiltak skaper problemer.

– Vi har en del nøkkelpersonell som pendler over kommunegrenser og som i dag blir stående fast. Det er viktig at dette praktiseres så likt som mulig for at vi ikke ender i et byråkrati der folk må be om lov for å dra på jobb for å fylle viktige funksjoner i samfunnet.

Fylkesmannen forsøker nå å skaffe oversikt og samordne de ulike kommunale tiltakene, slik at ikke folk blir hindret i å gjøre viktig arbeid.

– Vi må ha respekt for at disse fjorten kategoriene med nøkkelpersonell skal kunne reise på jobb. Ingen kommuner kan sette seg over de nasjonale bestemmelsene, sier Aspaker.