Hopp til innhold

Redaktør står for utsagn om at samer er grådige

Sametingsrepresentant mener den harde tonen om samiske interesser går utover samiske barn etter at redaktør Trygve Hegnar har kalt samer for grådige på lederplass.

Trygve Hegnar

I dag møtte Trygve Hegnar sametingsrepresentant Sandra Marja West til debatt i NRK Helgemorgen etter at han kalte samer for grådige på lederplass i Finansavisen.

Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK

– Jeg synes de er litt ego. De fremmer bare sine særinteresser, og tenker ikke på samfunnsinteressene og det store fellesskapet.

Det sier redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar, om hvorfor han kalte samer for grådige på lederplass i Finansavisa. Lederen har ført til sterke reaksjoner.

Les mer Styreleder skrev «Grådige samer» – Kan avslutte samarbeid med Hurtigruten

Ellinor Guttorm Utsi i Davvi Siida AS i Lebesby.

Bakgrunnen for lederen er at Hegnar reagerer på Fosen-saken. Høyesterett har konkludert med at vindturbinene som er satt opp på Fosen krenker rettighetene til samene som driver med reindrift i området.

Hegnar aksepterer dommen, men mener det er feil å konkludere med at vindturbinene må rives slik som aktivister krever.

– Det er ikke slik at samers interesser trumfer alt, sier Hegnar.

– Alle vet at det koster flere hundre millioner å rive de ned. Alle vet at det kostet 6 milliarder å sette det opp, sier han.

NRK forklarer

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Brukes som beiteområde

Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2010: Får tillatelse til å bygge i området

I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2014: Spilles inn i rettsystemet

Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2016: Starter utbygging

Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2018: FN ber om byggestans

FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2021: Knusende dom i Høyesterett

I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen.

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

2022: Vil beholde anlegget

Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. 

Les mer om Fosen-dommen her

– Burde holde seg til sak

Sandra Marja West er valgt inn i Sametinget for partiet Norske Samers Riksforbund (NSR). I dag møtte hun Hegnar til debatt i NRK Helgemorgen.

– Han burde holde seg til saken istedenfor å stemple en hel folkegruppe, sier West.

Hun forteller at samiske barn blir møtt med spørsmål i skolegården som:

«Hvorfor er dere så egoistiske?»

«Hvorfor tar dere fra oss strømmen?»

«Hvorfor er dere så grådige?»

Slike holdninger mener West at Hegnar bidrar til med å kalle samer for grådige.

– Han kan heller skrive at sametingspolitikerne er grådig. Jeg mener det er et nedsettende begrep mot en folkegruppe, sier hun.

¨Sandra Marja West, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR)

Sandra Marja West, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), mener Hegnar kunne moderert ordbruken kraftig.

Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

West mener at Hegnar har et særlig ansvar.

– Som redaktør har han et større ansvar for ordskiftet enn den vanlige mannen i gata på grunn av sitt publikum, sier hun.

– Må tåle kritikk

Hegnar mener ikke at han har noe ekstra ansvar for å redusere hets i sin rolle som redaktør.

– Jeg har selvfølgelig ikke ment at alle samer er like, sier han.

– Det er ikke noe hets at jeg sier at samer er veldig militaristisk når det gjelder spørsmål om Fosen. De vil ha det anlegget vekk. Også samene må tåle kritikk når de er litt ensporet, mener Hegnar.

West sier at hun registrerer at han sier han ikke mener alle samer.

– Jeg hører jo at han sier at samer er militaristisk, så det er jo litt vanskelig å ta det seriøst når han sier at han ikke mener at alle samer er grådige når han fortsetter å karakterisere samer på den måten, sier hun.

– Vi tåler kritikk, men Hegnar burde moderere ordbruken sin og holde seg til sak, sier West.

Les også Vil ha gransking av Fosen-saken

Maren Benedicte Nystad Storslett.