Hopp til innhold

Vadsø ordfører om strømutspill fra partikollega: – Skaper redsel i nord

Ordfører Wenche Pedersen i Vadsø og Kjetil Kristensen i Alta Næringsforening reagerer på uttalelsen til ordføreren i Stavanger.

Ordfører i Vadsø kommune er Wenche Pedersen fra Arbeiderpartiet.

Vadsø ordfører reagerer på strømutspill fra partikollega. – Med det utspillet her så tenker jeg at man skaper jo redsel i nord for at man nå skal øke prisene her.

Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Strømprisen i sør er rundt 181 ganger høyere enn i nord. Kari Nessa Nordtun (Ap) sa til Aftenposten på torsdag at dette ikke kan fortsette, selv om hun vet at det er en utfordring med strømforbindelsen mellom sør og nord.

Og hun mener at prisforskjellen mellom Nord- og Sør-Norge er «dypt urettferdig».

Stavangerordføreren har nå fått ansvar for å utvikle Arbeiderpartiets energipolitikk, skriver Aftenposten.

Kari Nessa Nordtun (Ap)

Det at strømprisene i sør er rundt 181 ganger høyere enn i nord, kan ikke fortsette mener Nordtun.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Kjetil Kristensen, direktør for Alta Næringsforening, reagerer på det Nordtun sier.

Jeg tenker at dette må være i beste fall en uheldig uttalelse av Nordtun. Hvis hun virkelig mener det, så er det fullstendig kunnskapsmangel.

Provoserende uttalelse

Vadsøordfører Wenche Pedersen (Ap) reagerer sterkt på uttalelsen til Kari Nessa Nordtun og er veldig uenig.

Hun tror ikke strømkrisen i sør kan løses ved at prisene stiger i nord.

– Med det utspillet her så tenker jeg at man skaper jo redsel i nord for at man nå skal øke prisene her – for å dempe prisene sørpå, sier Pedersen.

Wenche Pedersen, ordførerkandidat i Vadsø

Vadsøordfører Wenche Pedersen vil ikke at strømprisene skal bli en sør-nord konflikt.

Ordføreren i Vadsø vil heller ikke at strømprisene skal bli en sør-nord konflikt, og håper det er en personlig uttalelse og ikke fra energiutvalget som Nordtun skal lede.

Pedersen mener hele landet trenger en sterkere kraftinfrastruktur. Det merkes også i Øst-Finnmark der man per nå ikke har nok strøm til å bygge ut industri, ifølge ordføreren.

Billige strømpriser mener ordføreren kan bety mye for industrien i Finnmark. Og hun har troen på at Finnmark kan levere grønn energi hvis det blir lagt til rette for det.

– Tenk for en «boost» det ville være for Øst-Finnmark at vi fikk det til og fikk være en sydspiss i utviklingen av grønn energi.

Mangler strøm i nord

Kjetil Kristensen mener det er en del kunnskapsmangel blant de som uttaler seg som politikere og blant andre synsere.

– Nå er det sånn at alle tror vi har overskudd av strøm i nord, Finnmark, Troms og Nordland, men det er ikke tilfelle.

For allerede i 2027 vil det være underskudd på strøm i Nord-Norge, ifølge Kristensen.

Han mener den eneste løsningen er å produsere strøm. Og det enkleste og billigste er å få i gang vindkraftutbygging, sier direktøren i Alta Næringsforening.

Kristensen har ikke troen på at det vil bli billigere i sør, hvis det blir dyrere i nord for strøm.

Kjetil Kristensen, direktør i Alta Næringsforening

Kjetil Kristensen er direktør for Alta Næringsforening mener den eneste løsningen er å produsere strøm.

Foto: Kristin Humstad / nrk

Ikke et mål i seg selv at å øke prisene i nord

I en e-post til NRK svarer Nordtun at hun har aldri sagt at det er et mål å få høyere priser i nord.

Jeg har sagt at vi må vurdere å øke mulighetene for å overføre kraft mellom landsdelene våre. For å sikre at vi får nok og stabil kraft over hele landet.

Videre svarer Nordtun at hun har sagt at i dagens prismarked vil nok det øke prisene i prissoner som den i nord, men det er altså ikke et mål i seg selv å øke prisene i nord.

Nordtun skriver at hun har et ønske og mål å redusere prisene og øke tilgang av kraft i de områder hvor det er altfor høye priser – og det er et mål å øke produksjonen i hele Norge.

Jeg mener det for å sikre god og stabil forsyning er lurt med flere kraftforbindelser internt i landet. Det vil også næringsliv og folk i nord tjene på når kraftbehovet øker framover.

Kari Nessa Nordtun er Stavanger Aps ordførerkandidat til valget neste år.

Ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun mener at prisforskjellen mellom Nord- og Sør-Norge er «dypt urettferdig».

Foto: Marte Skodje / NRK

Krevende situasjon

Marianne Sivertsen Næss (Ap), leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, har forståelse for at Nordtun opplever strømsituasjonen for urettferdig.

Det er en helt ekstra ordinær kraftsituasjon i Sør-Norge nå, med helt uakseptable høye strømpriser.

Marianne Sivertsen Næss

Marianne Sivertsen Næss (Ap), leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget. – Det er en helt ekstra ordinær kraftsituasjon i Sør-Norge nå, med helt uakseptable høye strømpriser.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Jeg har forståelse for at det er en krevende situasjon, og glad for at man har fått på plass en strømstøtte ordning, som gjør at man kan hjelpe folk med å betale de høye strømregningene.

Næss sitter også i utvalget for å utvikle Arbeiderpartiets energipolitikk med Nordtun.

Utvalget skal drøfte og diskutere fremtidens energipolitikk som skal legges fram til landsmøte til våren.

Les også: Ulike strømpriser i Norge er en gullgruve for Sverige

Kraftlinjer
Kraftlinjer

Sør for Dovre er det ekstraordinære høye strømpriser, det vi skal gjøre nå er å evaluere strømstøtteordningen, og blant annet se om vi må gjøre noen grep for å sikre at de som kanskje trenger det mest får enda mer støtt.

Næss tror ikke bygging av bedre overføringskapasitet mellom nord og sør er løsningen på den ekstraordinære kraftsituasjonen i Sør-Norge og at nettutbygging tar tid.

Kraftoverskuddet vi har i nord nå, vil spises opp av allerede innmeldte behov og av ny industri i nord. For å sikre rimelig strøm i fremtiden i både nord og sør, er den viktigste enkeltstående innsatsfaktoren mer produksjon av fornybar kraft, forteller Næss.

Les også: Mener nye kraftlinjer fra nord ikke vil gi billigere strøm i sør

Marianne Sivertsen Næss utenfor rådhuset i Hammerfest.
Marianne Sivertsen Næss utenfor rådhuset i Hammerfest.