Hopp til innhold

Sommervikar varsler om «umenneskelige» forhold for døende pasienter

Kritisk lav bemanning fører til at pasientene ikke får nødvendig oppfølging. I ytterste konsekvens dør pasienter alene, forteller Mikaela Sandberg.

Helsehus-varsleren mener Tromsø kommune er ansvarlig for det hun mener er umenneskelige forhold.

Helsehus-varsleren mener Tromsø kommune er ansvarlig for det hun mener er umenneskelige forhold.

– Vi har vært heldige etter som ingen katastrofe har skjedd. Men det kunne ha skjedd. Det er en risiko for det her. Som en tikkende bombe, sier Mikaela Sandberg.

Hun er sommervikar og sykepleier på lindrende avdeling ved Helsehuset i Tromsø.

Det er ifølge henne så få ansatte på jobb at det er umulig å følge opp pasientene på forsvarlig vis. Ofte er det kun én nattevakt på avdelinga for mennesker i livet sist fase.

Derfor slår hun også alarm. Hun mener mennesker som bare har noen dager igjen å leve, ikke får den pleien de burde ha hatt.

Varsler Mikaela Sandberg

Mikaela Sandberg har slått alarm om forholdene på Helsehuset i Tromsø.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Det var iTromsø som først omtalte saken.

Sandberg sier at hun selv stadig opplever å ikke strekke til og at hun føler seg utnyttet på grunn av den lave bemanningen.

Hun mener Tromsø kommune må ta ansvar for situasjonen på Helsehuset. Nå behandler kommunen saken som et varsel, og sier de vil gjøre undersøkelser.

– Jeg kan ringe til en annen avdeling for å be om hjelp, og kanskje kan de komme en liten stund. Men jeg har også fått til svar at det ikke er mulig.

Lill Sverresdatter Nilsen

HYLLER VARSLERE: Sykepleiere som varsler til media, eller sier opp, når de ikke opplever å bli tatt på alvor, mener Lill Sverresdatter Larsen er helt nødvendig for pasientsikkerheten.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Utfordring i hele landet

– Denne konkrete saken er alvorlig, men den er dessverre ikke unik. Det skjer årlig og det er politikernes ansvar.

Det sier Lill Sverresdatter Larsen som er leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Selv om sykepleiere melder om lignende avvik gjennom hele året, er det spesielt kritisk i sommermånedene når mange ansatte har ferie, sier Larsen.

Koronapandemien har også bidratt til å gjøre det vanskeligere å rekruttere vikarer i sommer.

– Det betyr at det er en særlig utfordring nå og det er ikke holdbart. Denne gangen var det Helsehuset i Tromsø, men dette gjelder hele landet, sier Larsen.

Helsehuset i Tromsø

ALVORLIG: Forholdene ved Helsehuset i Tromsø betegnes som alvorlige.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

– Ikke skåret til beinet, men langt inn i margen

Larsen peker på svak kommuneøkonomi, og dermed lav bemanning, som årsak til situasjonen.

Tromsø kommunen har i en årrekke slitt økonomisk. I fjor tok mange til gatene for å demonstrere mot helsekutt.

Larsen mener kommunepolitikerne i for liten grad klarer å gjør reelle prioriteringer.

– Helse- og omsorgstjenester er en sektor det oppfattes som mulig å skjære ned på, men nå er det ikke bare skåret inn til beinet, nå er det skåret langt inn i margen, sier hun.

Formannskapsmedlem og gruppeleder for Høyre i Tromsø, Erlend Svardal Bøe, krever svar fra ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap), om situasjonen på helsehuset.

– Jeg vil ha klarhet i hvordan forholdene faktisk er ved Helsehuset og hvordan vi kan gripe inn for å sørge for at det ikke skjer flere ganger. Vi skal ikke ha det sånn i Tromsø kommune at folk opplever å dø alene, sier Bøe.

Erlend Svardal Bøe

KREVER SVAR: Erlend Svardal Bøe mener Tromsø kommune har gått for langt i å kutte i helse- og omsorgssektoren.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Forholdene er begrunnet i svak kommuneøkonomi, men Bøe sier det finnes en grense for hvor uverdige konsekvensen av kuttpolitikk kan være.

– Den grensa går klart og tydelig når vi ser at personer opplever å måtte dø alene, sier Bøe som mener det er mulig å prioritere mer fornuftig.

– Også må vi sørge for at Tromsø kommune får et bedre omdømme som arbeidsgiver. Det mener jeg vi ikke har nå, sier Bøe.

Kommunen følger opp varselet

NRK har vært i kontakt med Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen. På grunn av ferie kan han ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Kirsti Moslett Thunberg er fungerende avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune. Hun sier at varselet tas på høyeste alvor av kommunen.

– Vi vil takke den ansatte for varselet. Nå skal vi følge opp varselet og alt den ansatte har varslet om, sier Thunberg.

Kommunen skal nå snakke med ansatte og pårørende for å avdekke hva som er situasjonen på Helsehuset.

Kirsti Moslett Thunberg

FØLGER OPP SAKEN: Kirsti Moslett Thunberg er fungerende avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

– Handler dette om bemanning?

– Det kan være, hvis vi ser at det er utfordringa der. På Helsehuset har vi en bemanning som er vurdert som forsvarlig. Det er åtte ansatte på nattevakt, og på denne avdelinga er det én, sier Thunberg.

– Hvorfor er det ikke mer enn én ansatt på nattevakt på avdelingen?

– Det vurdert ut ifra et forsvarlighetshensyn at det i utgangspunktet er én i grunnbemanning. Også kan man leie inn ekstra og de andre ansatte kan bistå, svarer Thunberg.

Hyller sykepleierne som varsler

Avdelingsleder på avdelingen ved Helsehuset har slutta i jobben fordi hun mener situasjonen går på bekostning av hennes ståsted og verdigrunnlag.

1 av 5 nyutdanna sykepleiere slutter etter ti år. Det skyldes ifølge Larsen blant annet lav lønn og stillingsprosent.

– Men mye av det handler om de situasjonene der du må gå på kant med det du har lært, det du regner som ditt faglige ståsted og verdigrunnlag. Man jobber ikke på plasser som går imot pasientsikkerhet og har lav kvalitet på tjenesten.

Lill Sverresdatter Larsen

BERØMMER SYKEPLEIERNE: Larsen mener det er viktig at sykepleiere sier ifra om kritikkverdige forhold.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Sommervikaren sier til iTromsø at hun varsler av hensyn til pasientene og de andre ansatte på Helsehuset.

– Det er ikke greit for pasientenes skyld, og heller ikke for dem som jobber og sliter der. Jeg er bare her i fire uker til, og da er det lettest for meg å ta kontakt. Det er flere som har sagt at de vil gå til mediene, men det er ikke lett for dem om man ikke kan være anonym. Da er det lettest for meg å gjøre det, sier hun til avisa.

Larsen berømmer sykepleierne som tør å si ifra slik sommervikaren har gjort. Hun mener det er helt nødvendig at arbeidsgivere tar vare på varslerne.

– Jeg synes de er beintøffe. Det er helt nødvendig at sykepleiere sier ifra, og at offentligheten får kjennskap til slike situasjoner. De snakker på vegne av pasientsikkerhet og kvalitet på tjenesten.

– Tøft å varsle

Å snakke om forholdene hun har opplevd ved Helsehuset har ikke vært enkelt, sier sommervikaren Mikaela Sandberg.

For i utgangspunktet mener hun Helsehuset er en god arbeidsplass.

– Det er folk med svært god kompetanse her, og både pasienter og pårørende blir også godt ivaretatt. Jeg trives svært godt når jeg jobber på dagen og kvelden, sier Sandberg.

– Jeg vet ikke hva som blir konsekvensen for meg ved at jeg står frem og sier dette. Men jeg har kjent på at saken er viktigere enn at jeg får komme tilbake hit, sier sommervikaren i Tromsø.