Hopp til innhold

1 av 5 nyutdanna sykepleiere slutter etter ti år

Samtidig som Helse-Norge trenger flere sykepleiere, velger stadig flere av dem som utdanner seg til yrket å skifte jobb.

Radiumhospitalet sykepleier

Sykepleierutdanninga er fortsatt populær. De to siste åra har 22 prosent flere satt sykepleierutdanninga som førstevalg. Men mange møter realitetene når de kommer i jobb.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Våren 2004 var det 3452 ferdigutdanna sykepleiere her til lands. Ti år senere har 690 av dem slutta.

Tall fra SSB viser at andelen sykepleiere som slutter i jobben er økende.

– Jeg synes dette er ei betenkelig og skummel utvikling. Vi vet at vi har en stor sykepleiermangel i framtida. Det gjør det ikke noe lettere når en av fem slutter, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Sykepleierforbund, Knut Jørgen Rotabakk.

Oversikt over frafallet blant sykepleiere
Foto: SSB

Jobber i andre bransjer

Knut Jørgen Rotabakk

Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Knut Jørgen Rotabakk, mener det må jobbes mer for å gjøre sykepleier-yrket mer attraktivt.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

SSB deler de som ikke lenger jobber som sykepleiere i to grupper. Den ene gruppa er de som av forskjellige årsaker ikke er i jobb. Det kan blant annet være at de går på attføring eller får rehabilitering- og arbeidsavklaringspenger.

Men andelen sykepleiere som går over til andre næringer har økt kraftig de siste åra.

– SSB peker på at mange går over til adminstrasjonsarbeid eller til sosialfaglige institusjoner som Nav. Vi har også hørt om mange som går til forsikring, andre serviceyrker og flyselskap som ser etter personer med helsefaglig bakgrunn til å jobbe i kabinen, sier Rotabakk.

– Bedre arbeidsvilkår

En rapport fra Nova ved Høgskolen i Oslo og Akershus pekte i fjor på at underbemanning oppleves som et stort problem blant sykepleierne. Blant de nesten 5000 intervjua sykepleierne sier nesten halvparten av sykepleierne, som er ansatt ved sykehjem og hjemmesykepleien, at de vurderer å slutte på grunn av for høyt arbeidspress.

– Underbemanningen fører til dårlige fagmiljø og lite muligheter for faglig oppdatering. I tillegg er ikke lønna all verden å skryte av, sier fylkeslederen.

Sykepleierforbundet mener det må gjøres en større innsats for å gjøre det mer attraktivt å bli sykepleier, og å fortsette i jobben.

– Det innebærer flere heltidsstillinger. Vi har vaktordninger som er belastende. Det er også stor sjanse for at det er bedre lønn andre steder. I tillegg må det bli turnuser som ikke sliter ut folk, sier Rotabakk.