Hopp til innhold

Tonnevis av pukkellaks råtner i elvene – ingen kjenner konsekvensene

Pukkellaksen som strømmet opp i nordnorske elver i sommer, er nå i ferd med å råtne og dø. Fagfolk sammenligner det med et gigantisk kloakkutslipp.

Pukkellaks i ferd med å dø

MAKABERT: Den lever ennå – så vidt det er. Pukkellaksen dør etter én gangs gyting. Bilde fra Vestre Jakobselv i Vadsø denne uka.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

September byr på et makabert syn i nordnorske lakselever: Pukkellaksen har gitt alt under gytingen, og nå er det døden som venter.

I Vestre Jakobselv i Vadsø står en stim med laks der huden og mye av kjøttet er råtnet bort. En av laksene har hull tvers igjennom skallen og øyne hvite av sopp. Han bruker sine siste krefter til å angripe en artsfrende.

Noen av laksene klarer knapt å svømme vekk når de blir skremt: Halen er bare et beinstykke uten muskler.

En stim på 300-400 døende pukkellaks i Vestre Jakobselv, Vadsø

En stim med døende pukkellaks står i Vestre Jakobselv, Vadsø.

Vidar Isaksen har akkurat dykket langs nedre del av elva og tatt en opptelling.

– Det er cirka 300–400 pukkellaks som står igjen på elva, fortsatt levende. Død fisk er det heller ikke mye av, sier Isaksen. Han er daglig leder i Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening.

Kunne vært 40 tonn råtten fisk

Nå kan han prise seg lykkelig over at det aller meste av pukkellaksen ble tatt opp i sommer. Uten intens dugnad hadde Jakobselva sett ut – og luktet – ganske annerledes i disse dager.

– Da hadde vi hatt en plass mellom 15.000 og 20.000 døde laks. Det hadde ikke sett bra ut.

Snittvekten på pukkellaksen er omkring 2 kilo. Det vil si at opp mot 40 tonn fisk kunne råtnet i elva nå.

Vidar Isaksen, daglig leder i Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening

Vidar Isaksen ser at sommerens innsats mot pukkellaksen har hindret at 40 tonn fisk råtner i elva nå.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Pukkellaksen er observert langs hele norskekysten inn i Oslofjorden, men bare i mindre antall i vassdragene sørpå. De største mengdene har kommet i Øst-Finnmark, og statsforvalteren regner med at alle elver i Troms og Finnmark har hatt oppgang.

Nå venter de på rapporter fra dem som forpakter elvene.

– Det varierer fra elv til elv hvor mye laks som står igjen. Enkelte steder får vi rapporter om at det er betydelige mengder som ligger og råtner i elvene, sier fiskeforvalter Eirik Frøiland hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Som et kloakkutslipp

Tonnevis med råtten laks kan sammenlignes med et enormt kloakkutslipp, sier Frøiland.

– Det er jo en grunn til at vi ikke tillater urenset kloakk i elvene.

Frøiland skulle gjerne visst mer om konsekvensene, men forskningen i Norge har ikke kommet så langt ennå.

– Det finnes mye kunnskap fra Nord-Amerika, der pukkellaksen har sin naturlige utbredelse. Forskjellen er at våre vassdrag ikke er tilpasset de mengdene med nitrogen, for eksempel, som kan komme fra den fisken som nå ligger og råtner.

Eirik Frøiland, fiskeforvalter

Fiskeforvalter Eirik Frøiland har fått melding om at betydelige mengder pukkellaks råtner og dør i enkelte elver.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– I ytterste konsekvens kan det føre til at oksygenet blir brukt opp. Da må det være stillestående vann, så vi tror ikke det er veldig sannsynlig at det skjer.

– Men det vil potensielt kunne gi store endringer i næringstilførselen og dermed endre balansen i produksjonen av alger, bunndyr og så videre, sier Frøiland.

Ønsker forskning

Vidar Isaksen er forberedt på nye invasjoner i 2023 og 2025 av pukkellaksen, som har en toårig syklus. Da håper han forskerne også er på plass.

Han vil vite om de må plukke opp den døde fisken, eller om naturen gjør jobben selv. De små mengdene som finnes nå, bekymrer ham lite.

– Nå brytes det jo ned. Det blir mat til fugl og marflo (et lite krepsdyr), sier Isaksen.

Pukkellaksen stammer opprinnelig fra Stillehavet. Den kom til Norge etter at russerne satte den ut på Kolahalvøya.

Men sommerens pukkellaks stammet ikke bare fra Russland. Store mengder er helnorsk fisk fra gytingen i 2019, mener Willy Pedersen, styreleder i fiskeforeningen. Han viser til at Finnmarks-elver som lyktes med å fiske ut mye pukkellaks for to år siden, ikke var like hardt rammet i år.

Både biolog Rune Muladal og andre fagfolk har slått fast at det ikke lenger er mulig å utrydde pukkellaksen fra Norge.

Villaks

Dykkere har sett at den vanlige atlanterhavslaksen har inntatt gyteplassene i Jakobselva, selv om det kom fire ganger så mye pukkellaks opp i elva.

Foto: Knut-Sverre Horn

Fri for pukkellaks

Likevel er det mulig å beholde Jakobselva som et fristed for atlantisk laks, slik elva og terrenget er utformet, tror Pedersen.

– Det du trenger er et fellesystem: En fast, fysisk infrastruktur som gjør det mulig å ta laksen på en god måte – og kanskje også bruke den som en ressurs, sier Pedersen.

I sommer ble pukkellaksen stort sett levert som hundefôr eller dumpet.

– Både rogna og laksen har god kvalitet tidlig på sommeren. Det hadde vært fantastisk for oss å ha en god infrastruktur og ta den laksen opp.

Selv uten en fysisk felle på plass klarte de å berge elva i sommer. Dykkerne har påvist at gyteplassene oppe i elva nå har godt med atlanterhavslaks.

– Tilstanden er god i elva. Sånn sett var jobben med å ta ut pukkellaksen en suksess, sier Pedersen.