Hopp til innhold

Omfattende narkonettverk avslørt: 13 personer siktet

Politiet i Troms har avslørt et større narkonettverk som har forgreininger flere steder i landet. Det er beslaglagt flere titalls kilo hasj.

Troms politidistrikt, politiet i Troms

Politiet i Troms leder etterforskningen av narkosaken som nå rulles opp. Den har forgreininger både i inn- og utland.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

13 personer er siktet, og 8 pågrepet i en omfattende narkosak som Troms politidistrikt jobber med. Politiet skal ha pågrepet flere personer både i Troms, på Østlandet og i Spania.

Nettverket er mistenkt for innførsel og transport av narkotika til Norge over flere år. Det er gjort beslag av narkotika og kontanter.

– Vi er godt fornøyd med å ha satt ut av spill et nettverk som vi mener over tid har tjent betydelige summer på innførsel av narkotika. Dette er et av flere godt organiserte nettverk som er tatt ut de siste årene, sier Yngve Myrvoll, politiinspektør i Troms politidistrikt.

Politiet ruller opp stort narkotikanettverk og flere er pågrepet.

Politiet i Troms leder etterforskningen av narkosaken som nå rulles opp. Den har forgreininger både i inn- og utland.

Inn i Europa via Marokko

Det er beslaglagt flere titalls kilo hasj. Nettverket beskrives som profesjonelt og har brukt kryptert kommunikasjon.

Det som regnes som hovedmannen bak nettverket ble pågrepet av spansk politi tidligere i måneden. Politiet mener Tromsø-mannen har styrt nettverket derfra. De jobber med å få han utlevert til Norge.

– Hasjen har gått fra Marokko, via Spania, inn til det sentrale Østlandet og blitt delt videre til Tromsø og Nord-Norge, sier Myrvoll.

Flere politidistrikt har bistått i saken. Bekjempelse av kriminelle nettverk er en høyt prioritert oppgave i Troms politidistrikt, sier politiinspektøren.

– Vi er godt fornøyd med å ha satt en foreløpig stopper for dette nettverket som over tid har drevet med betydelig profitt. De har tjent et betydelig pengebeløp.

NRK forklarer

Stor narkosak rulles opp i nord

Stor narkosak rulles opp i nord

Hva er saken?

Troms politidistrikt har avdekket et profesjonelt narkotika-nettverk med nedslagsfelt i Troms. Nettverket er mistenkt for innførsel og transport av narkotika til Norge over flere år.

Stor narkosak rulles opp i nord

Hvem er involvert?

13 personer er siktet, og 8 pågrepet i saken. Politiet skal ha pågrepet flere personer både i Troms, på Østlandet og i Spania.

Stor narkosak rulles opp i nord

Hva mer vet vi?

Nettverket beskrives som profesjonelt og har brukt kryptert kommunikasjon. Det som regnes som hovedmannen bak nettverket ble pågrepet av spansk politi tidlig i november.

Omfattende og alvorlig

Ifølge Nordlys gjorde utrykningspolitiet i Troms et beslag i saken i slutten av august på Setermoen. En mann i 60-årene ble stoppet av en patrulje på natten, og her fant politiet om lag 20 kilo hasj. Det er i tillegg gjort to andre beslag i saken.

Det meste av etterforskningen har preg av strengt hemmelighold, og forsvarerne har fått munnkurv. I et dokument som ikke er unntatt offentlighet, omtales saken som «omfattende og alvorlig».

I en fengslingskjennelse NRK har tilgang til, argumenteres det med sakens alvorlighetsgrad og at saken har et stort omfang.

Myrvoll sier etterforskningen pågår for fullt. Framover vil de foreta videre avhør av de siktede og analysere beslag.

Etterforskningsleder Ynge Myrvoll i Troms politidistrikt.

Politiinspektør Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt holder kortene tett til brystet om narkosaken som nå rulles opp.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Dette er de involverte