Quiz

Påskequiz: Fra utvandringen fra Egypt til Jesus Christ Superstar

Påsken markeres litt forskjellig rundt om i verden, men alt bunner i den samme historien. Hva kan du om bibelhistorien og Jesus' siste dager?

Korsfestelsen

En skuespiller portretterer Jesus under en gjenskapning av korsfestelsen i Venezuela.

Foto: UESLEI MARCELINO / Scanpix

1/13 Jødisk påske

Pesach
Foto: Junge, Heiko / NTB Scanpix

I norsk språk kalles ordet pesach ofte for jødisk påske. Dette fordi ordet påske er avledet av ordet pesach, og fordi disse høytidene feires på omtrent samme tid. Men hva betyr ordet pesach?

2/13 Var det mangel på gjær?

The Flight of the Prisoners/Tissot

The Flight of the Prisoners - Tissot

Illustrasjon: Wikipedia / Wikipedia

Jødene spiser usyret brød når de feirer sin påske, dette er til minne om utvandringen fra Egypt som er beskrevet i Det gamle testamentet. Da de utvandret, spiste de usyret brød fordi...?

3/13 Hva var de sju spiselige matvarene?

Hveteaks
Foto: Åsmund Asdal / NIBIO

Da de forlot Egypt, vandret israelittene i ørkenen i 40 år før de kom til Det hellige land, ifølge Det gamle testamentet. Underveis ble de lovet et land med sju slag matvarer. I følge 5. Mosebok skulle de få et land med hvete, bygg, druer og fiken.-

Men hva var de siste tre slagene de skulle finne?

4/13 Hvilket hav ble delt i to?

The Crossing of the Sea
Illustrasjon: Nicolas Poussin / Wikipedia

På denne vandringen skilte Moses et hav slik at folket kunne gå tørrskodd over. Hvilket hav var dette, ifølge den tradisjonelle historien?

5/13 Hvilket transportmiddel ble brukt?

Christ entering Jerusalem
Illustrasjon: Jean-Hippolyte Flandrin / Wikipedia

Ifølge Det nye testamentet kom Jesus ridende inn i Jerusalem på palmesøndag. Folk viftet med palmekvister for å hedre han. Men hvilket dyr red han på?

6/13 Vold i påskefortellingen

Jesus ber i Getsemane hage
Foto: Pedro Berruguete / Wikipedia

Jesus og disiplene var samlet i Getsemane hage på skjærtorsdag. Hvilken voldshandling begikk disippelen Peter i forbindelse med arrestasjonen av Jesus?

7/13 Hvilken dag skjedde korsfestelsen?

Crucifixion av Paolo Veneziano

På hvilken dag i påsken ble Jesus korsfestet?

8/13 Den ortodokse påsken

Feast of the Orthodoxy
Foto: Ukjent opphav / Wikipedia

Kirken følger ulike kalendre som betyr at påsken ikke nødvendigvis feires på samme tidspunkt hver år, eller samtidig. Når er den ortodokse påskedagen i år?

9/13 Den aller viktigste høytiden

Russisk høytid
Foto: Boris Kustodiev / Wikipedia

Hva regnes som den viktigste høytiden i den kristne kirken?

10/13 Påskemåltidet

Portrett av Leonardo da Vinci
Foto: Francesco Melzi / Wikipedia

Leonardo da Vinci har malt bildet av påskemåltidet «Nattverden», Ultima Cena, der Jesus sitter til bords med disiplene sine. Hvor mange av disiplene sitter til bords på dette bildet?

11/13 Hvor i Italia finner du fresken?

Nattverden, Il Moro av Leonardo da Vinci
Foto: Leonardo da Vinci / Wikipedia

Leonardo da Vinci malte Jesu siste mål­tid med di­sip­le­ne, slik Jo­han­n­esevangeliet be­skri­ver det i Joh. 13.21. Bildet «Nattverden» er ett av verdens mest berømte. Men hvor finner du veggmaleriet som Leonardo da Vinci malte av påskemåltidet?

12/13 Sakramenter

Fremstilling av Jesu dåp, mosaikk i den gamle klosterkirke n i Daphni, i Hellas
Foto: Av Meister von Daphni – The Yorck Project (2002) / Wikipedia

Ordet sakrament betyr et konkret, synlig tegn på at det gudommelige gjør noe som mennesker ikke kan se med egne øyne. Den lutherske kirken i Norge har to sakramenter. Det er dåp og nattverd. Men hvor mange sakramenter har den katolske kirken?

13/13 Jesus Christ Superstar

LP-cover av Jesus Christ Superstar
Foto: Wikipedia

Musikalen «Jesus Christ Superstar» beskriver Jesu sju siste dager og konflikten med disippelen Judas iskariot. Hvilket år ble LP-platen med denne musikken gitt ut?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.