Overleger: – Ikke noe bedre å føde uten epidural

Flere overleger reagerer på uttalelsene om at fødsel uten smertestillende epidural er bedre, sunnere eller mer naturlig. Trond Nordseth mener mange jordmødre er altfor tilbakeholdne med å tilby slik smertelindring.

Nyfødt barn

TRYGG BEDØVELSE: Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på at epidural har negative effekter for mor eller barn, ifølge professor Leiv Arne Rosseland.

Foto: Colourbox

Nordseth er en av flere overleger som har tatt kontakt med NRK for å kritisere professor og jordmor Ellen Blix.

I et innlegg i Aftenposten Viten og en artikkel på NRK.no framhever Blix fordelene ved å føde uten hjelp av epidural. Bedøvelsen gjør mer enn å dempe smertene. Den bremser også naturlige hormoner som er viktige under fødselen, ifølge Blix.

Blix bygger sine uttalelser på en studie som hevder at epidural gjør det nyfødte barnet slappere, slik at det ammer dårligere og er mindre aktivt.

Overlege Trond Nordseth er kritisk til denne studien, fordi den ikke oppgir hvor lenge fødselen varte hos hver enkelt.

Feil sammenligning

Overlege Trond Nordseth

Trond Nordseth er overlege og førsteamanuensis

Hvor hard og lang en fødsel er, kan ha betydning for om mor får epidural. Da kan ikke bedøvelsen i seg selv få skylda for at mor og barn har det tøft etterpå, påpeker Nordseth.

– Etter en rask og ukomplisert fødsel vil åpenbart mor og barn være kvikkere enn om fødselen drar ut i mange timer, sier han.

Overlege og professor Leiv Arne Rosseland slår fast det samme: Studien sammenligner ulike grupper, og den sier derfor ingen ting om negative følger av epidural.

– Det som finnes av vitenskap, konkluderer med at epidural til fødende er trygt. Vi har ikke fått lagt fram noen vitenskapelig dokumentasjon på at epidural har negative effekter for mor eller barn.

Nordseth hevder at mange jordmødres skepsis til epidural er mer preget av ideologi enn av vitenskap. Han tar avstand fra tanken om at det «naturlige» alltid er det beste.

– I land uten helsevesen dør en av hundre fødende kvinner og fire av hundre nyfødte. Det er det naturlige. Hvis kroppen alltid ordnet opp selv, trengte vi aldri å bruke tang, vakuum eller keisersnitt. Det er en grunn til at vi har fødeavdelinger og har dette som en spesialitet.

Kvinnene må mase

Nordseth mener det er et problem at noen jordmødre bevisst påvirker de fødende til å avstå fra den meste effektive smertelindringen.

– Du vil finne mange eksempler på kvinner som måtte mase for å få epidural. Jeg har ikke tall på alle de epidural jeg har stukket hvor jeg har blitt tilkalt for seint. Alle anestesileger i Norge vet at dette skjer. Det er et kjent fenomen, sier Nordseth.

Epidural brukes av nesten dobbelt så mange av de fødende i Oslo som i Troms og Finnmark. Professor Rosseland mener saken blir snudd på hodet hvis noen er glad for de lave tallene nordfra.

– Det er synd og urettferdig at det er ulikt fordelt, og at en del kvinner ikke har det samme tilbudet som de har i Oslo, sier han.

– Hver enkelt kvinne må få saklig og relevant informasjon, og så må hun bestemme selv om hun vil ha smertelindring eller ikke.

God opplevelse tross smerter

Professor Ellen Blix mener utsagnene fra henne og kollegene langt på vei er mistolket.

– Vi har ikke sagt at smertelindring fører til dårlige fødselsopplevelser. Det vi tok tak i, var paradokset at kvinner som opplever sterke smerter, samtidig kan ha hatt en god fødselsopplevelse, sier hun.

– Jeg er ikke bekymret for epidural i seg selv, men for et overbruk og en ukritisk holdning.

Blix mener den store forskjellen mellom nord og sør nettopp er et signal om overforbruk.

– Kan det ikke rett og slett skyldes et dårligere tilbud i nord?

– Da må du undersøke nærmere om de er mindre fornøyde med fødselsopplevelsen nordpå. Forskningen viser ikke at epidural automatisk gir en bedre fødselsopplevelse. Det er ikke mye forskning på dette, men det lille som finnes, viser at epidural kan gi en dårligere fødselsopplevelse.

Ellen Blix er jordmorprofessor ved OsloMet

– Jeg er ikke bekymret for epidural i seg selv, men for et overbruk og en ukritisk holdning, sier professor Ellen Blix.

Foto: Sonja Balci/OsloMet

Kvinnens valg

Blix understreker at dette gjelder på gruppenivå, ikke individnivå, og at kvinnene må få velge.

– Vi mener alle at det er en del kvinner som kommer best gjennom fødselen med epidural.

Hun mener den nevnte studien om hormoner og epidural gir grunnlag for å si at bedøvelsen påvirker de nyfødtes instinktive adferd.

– Men vi vet ikke om det har konsekvenser på sikt, sier Ellen Blix.