Hopp til innhold

Ordfører kritiserer machokultur i Forsvaret

Silje Falmår gikk nylig ut og kritiserte Forsvaret for deres håndtering av hennes varsel om seksuell trakassering.

– Det er ikke trygt for unge kvinner å gå inn i førstegangstjenesten. Det er noen som har gode erfaringer, men det er absolutt ingen selvfølge at man blir ivaretatt. Jeg følte meg ikke trygg, og er ikke alene om det, sa hun til NRK.

Nå tar også ordfører i Forsvarskommunen Evenes, Terje Bartholsen (Ap), til orde for saken.

– Jeg er ordfører i en kommune med et betydelig antall kvinnelige soldater. Det er viktig å si tydelig fra om hva det sivile samfunnet synes om trakassering og overgrep i Forsvaret som Forsvaret selv ikke evner å håndtere, skriver han på sin egen facebookside.

Bartholsen sier seg rystet over historien til Falmår og kritiserer forsvaret og forsvarssjefen for å velge et ordvalg hvor overgrepene reduseres i betydning for å redde «omdømmet».

– Forsvaret selv tolererer seksuell trakassering i sin organisasjon fordi seksualisert språk og adferd er en innarbeidet del av machokulturen i Forsvaret og var det lenge før kvinnene fikk innpass.

– De som selv er en del av kulturen blir dermed blinde for trakasseringen. Sakene har meldt seg på løpende bånd, høyt og lavt i systemet. Hovedregelen ser ut til å være at overgriperne har blitt forfremmet, de som ble trakassert måtte forlate Forsvaret.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vil ikke si at det er en ukultur i Forsvaret. Han sier at begrepet er for upresist.

– Det beskriver et helt forsvar. De aller fleste i Forsvaret reagerer som alle andre, de reagerer med tristhet og sorg over det vi får høre Silje fortelle om, sier forsvarssjefen.

– Nå har vi fått høre om et titalls lignende saker. Er ikke det nok til å kalle det et kulturproblem?

– Det er jeg med på, at det er et kulturproblem. Men jeg vil være presis. Jeg vil vite hva det her dreier seg om, hvilke avdelinger og hva vi kan gjøre med problemet for å få løst det.

Terje Bartholsen
Foto: Frida Brembo / NRK